Forskning om vattenkvalitet i ledningsnät ger resultat

Flödescytomer - ett slags laboratorieinstrument
Publicerad 16 december 2021

I ett pågående forskningsprojekt kontrollerar Norrvatten vattenkvaliteten i ledningar och vattentorn med hjälp av tre olika moderna analysinstrument. Genom projektet har Norrvatten löst ett återkommande problem med bakterietillväxt i Oxbergets vattentorn.

Dricksvattnet måste hålla hög kvalitet hela vägen från vattenverket till abonnenterna. Norrvatten har ett stort ledningsnät med flera tryckstegringar och vattentorn. Norrvatten kontrollerar och följer upp vattenkvaliteten i hela systemet.

Ny strategi för Oxbergets vattentorn

Tillväxt av bakterier i vattentorn och ledningar sker naturligt under sommaren och hösten när vattentemperaturen är hög. I forskningsprojektet undersöker Norrvatten bland annat vattenkvaliteten i Oxbergets vattentorn.

Norrvatten har, utifrån analysdata, kunnat driftsätta vattentornet på ett sätt som resulterar i en lägre tillväxt av bakterier. Genom att mäta vattnets temperatur får Norrvatten en signal om när det är dags att ändra hur tornet driftsätts. Det ska göras innan temperaturen stiger till 7°C vilket är den nivå där det oftast uppstår förhöjda halter av långsamväxande bakterier. Vattnet kontrolleras sedan med en online flödescytometer i kombination med vanliga analyser. Den här strategin ger resultat. Under 2021 har Norrvatten inte haft problem med förhöjda halter av långsamväxande bakterier i Oxbergets vattentorn, något som varit ett återkommande säsongsproblem i många år. 

Tre olika instrument

Fokus för forskningsprojektet är bland annat att använda flödescytometri för att få bredare kunskap om bakteriell förändring. Flödescytometri är en teknik som undersöker celler i en vätska med hjälp av laserljus. Utöver stationär flödescytometeri använder Norrvatten, tre olika onlineinstrument i projektet: online flödescytomentri, online ATP (adenosintrifosfat) samt en online partikelräknare.

Genom att kombinera metoderna ATP-analys, som mäter bakteriell aktivitet, och flödescytometri går det att ta reda på antalet bakterier i en viss mängd vatten och den bakteriella aktiviteten. Förhoppningen är att metoderna ska kunna användas som ett varningssystem för att tidigt upptäcka tillväxt av bakterier. Även partikelinstrumentet är intressant för framtiden.

Riktlinjer för dricksvattenproducenter

Forskningsprojektet genomförs inom ramen för Svenskt Vatten utveckling och kommer pågå till 2022 Det kommer bland annat resultera i riktlinjer för hur dricksvattenproducenter kan behålla god dricksvattenkvalitet. Förutom Norrvatten deltar även Sydvatten, VA SYD, Stockholm Vatten och Avfall och VIVAB i projektet.

Mer information projektet

Om projektet på Svenskt Vattens webbplats

Dela sidan