Budget och delårsrapport beslutade

Publicerad 05 november 2021

Norrvattens budget för 2022 samt delårsrapport för 2021 fastställdes av förbundsfullmäktige den 2 november 2021.

Delårsrapport 2021

Delårsrapporten omfattar hela Norrvattens verksamhet och innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen för delåret och en resultatprognos för hela verksamhetsåret. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2021. Rapporten innehåller även en redogörelse för Norrvattens målarbete.

Ladda ned Norrvattens delårsrapport per den 30 juni 2021

Budget 2022 med verksamhetsplan för 2023- 2024

Norrvattens budget är en plan över nästa års intäkter och kostnader. Budgeten är ett viktigt verktyg och styrinstrument för vår verksamhet.

Ladda ned Norrvattens budget för 2022 med verksamhetplan för 2023 - 2024.

Dela sidan