Nyheter 2021

Här hittar du alla nyheter från 2021.

Fortsättning för flotation

2021-02-25
På Norrvatten pågår ett arbete med att införa flotation i fler bassänger i fällningen, som är hjärtat av reningen på vattenverket. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet.  2019 byggdes en bassäng om till flotation, och efter utvärdering och justeringar, kommer nu övriga fyra bassänger att byggas om.

En del av civilförsvaret

2021-02-25
Dricksvattenförsörjningen är en del av det civila försvaret i Sverige. Norrvatten arbetar därför med civilförsvarsplanering i samarbete med bland annat Livsmedelsverket. Som en del i det arbetet har vi definierat vår krigsorganisation och krigsplacerat medarbetare.

Ny ekonomichef

2021-02-23
David Lundqvist började den 1 februari som avdelningschef för verksamhetsstöd på Norrvatten. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomi, administration och HR. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef för administrativa avdelningen vid Fastighetskontoret i Stockholms stad.

Is på Mälaren ger annan vattenkvalitet

2021-02-18
När det är kallt ute och isen legat i ungefär en vecka ändras råvattnet. Partiklar i vattnet skiktar sig och sjunker till botten. När detta inträffar pumpar Norrvatten in råvattnet från ett annat djup i Mälaren och på så sätt kan mindre mängd kemikalier användas.

Luktar klor mer på vintern?

2021-02-12
På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

Många examensarbeten våren 2021

2021-02-10
På Norrvatten är vi glada över vårt samarbete med högskolor och universitet. Under våren 2021 pågår inte mindre än 14 examensarbeten på Norrvatten. Flera av vårens examensarbeten handlar om hållbar vattenanvändning och flera handlar om reningstekniker.

Norrvatten förnyar huvudvattenledning i Märsta

2021-01-21
Norrvatten arbetar ständigt med att hålla ledningsnätet i gott skick och har som mål att förnya 2500 meter ledning per år. Ett projekt som pågår just nu är förnyelse av en huvudvattenledning i centrala Märsta.

Grundvatten i kranen vecka 4

2021-01-18
Under vecka 4 kommer abonnenter i Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet, utför planerade underhållsarbeten. I samband med detta behöver Norrvatten stänga av huvudvattenledningen mot Sigtuna kommun och Knivsta kommun. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Ny vattenledning i full drift

2020-12-16
Nu är vattenleveransen säkrare i Upplands-Bro och Sigtuna. Den två mil långa huvudvattenledningen mellan de båda kommunerna har byggts i etapper sedan 2015 och nu är projektet helt i mål. Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro - har precis färdigställts. Tryckstegringsstationen är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Bättre koll på algtoxiner

2020-12-16
Norrvatten är med i ett nytt projekt, som handlar om att utveckla digitala verktyg för att få bättre koll på risken att algtoxiner bildas. Cyanobakterier, som även kallas blågröna alger, kan bilda toxiner som kan orsaka problem för dricksvattenproducenter eftersom de kan vara svåra att rena bort.