Nyheter 2021

Här hittar du alla nyheter från 2021.

Norrvattens årsredovisning 2020

2021-05-24
Norrvattens årsredovisning för 2020 fastställdes av Norrvattens förbundsfullmäktige den 18 maj 2020. I årsredovisningen hittar du, förutom vår förvaltningsberättelse och finansiell information, även en inledande text från VD Håkan Falk och vår miljöredovisning för 2020.

Nationellt samarbete för hållbar vattenanvändning

2021-04-29
Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Norrvatten är en av över 100 VA-organisationer och kommuner i Sverige som har gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Grundvattenverket i Ulriksdal moderniseras

2021-04-29
Nu pågår renovering och modernisering av Norrvattens grundvattenverk i Ulriksdal. Norrvatten har sju grundvattenverk, som kan användas till reservvatten under kortare perioder, och grundvattenverket i Ulriksdal är ett av dessa. Renoveringen görs för att ge bättre och säkrare dricksvattenleverans från grundvattenverket.

Sensorer förbättrar drift av vattenverk

2021-04-29
Norrvatten samarbetar med SLU i flera forskningsprojekt. Samarbetet har bland annat resulterat i ökad kunskap om hur man kan använda avancerade sensorer för att få en bättre bild av mängden naturligt organiskt material i dricksvattenproduktionen.

Utökad låneram

2021-04-28
Norrvatten behöver genomföra stora investeringar i dricksvattenförsörjningen när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är bland annat nödvändigt att rusta upp och bygga ut vattenverk och ledningsnät. För att kunna genomföra dessa investeringar behöver Norrvattens låneram utökas.

Ställ fram regntunnan

2021-04-27
Samla regnvattnet i en tunna och använd det för att vattna trädgården med. Då hjälper du till att spara på vårt värdefulla dricksvatten.

Halvvägs för ledningsförnyelse i Lunda

2021-04-27
Norrvatten förnyar en 300 meter lång ledningsträcka i Lunda industriområde, vid kommungränsen mellan Järfälla och Stockholm. Projektet handlar om att byta ut en GAP-ledning (ledning av glasfiberarmerad polyester) till stålledning för att ge en säkrare vattenleverans.

Tvätta bilen i en biltvätt

2021-04-23
Den här tiden på året är det många som tvättar bilen. Tänk på att tvätta din bil i en biltvätt. Då hamnar inte föroreningar från tvättvattnet i vårt dricksvatten eller våra badsjöar.

Världsvattendagen 22 mars

2021-03-22
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag är just värdet på vatten.

Ny ackreditering för Norrvattens labb

2021-02-25
Norrvattens laboratorium har gått över till en ny typ av instrument för att mäta ammonium, nitrit, nitrat och fosfat. Det betyder labbet ackrediterats mot en annan standard för analyser av dessa ämnen.