Nyheter f��r dricksvattenkvalitet

Internationellt utbyte om naturligt organiskt material

2019-10-25
Brunare sjöar, på grund av allt högre halter av naturligt organiskt material (NOM), är ett problem för dricksvattenproducenter i många länder. Norrvatten, som de senaste åren gjort flera pilotförsök kring borttagning av naturligt organiskt material, deltog nyligen på den internationella specialistkonferensen NOM 7 i Tokyo, Japan.

Fakta om klor i Norrvattens dricksvatten

2019-05-08
När råvatten renas till dricksvatten, och klor eller kloramin tillsätts, kan det bildas biprodukter. Med avancerad teknik har forskare vid Linköpings universitet kunnat hitta nya ämnen som bildas i den processen. Resultaten från studien ger för Norrvattens del ingen anledning till oro. Norrvatten tillsätter endast låga halter kloramin och använder istället UV-ljus för att rena vattnet från bakterier och andra smittämnen.

Innovativa reningsprocesser ger ett bättre dricksvatten

2019-03-27
I ett samarbetsprojekt mellan Norrvatten och Stockholm Vatten testades olika innovativa reningstekniker för dricksvatten. En del av projektet handlade om att undersöka den så kallade cocktaileffekten av kemiska spårämnen i vatten och vilken reningsteknik som bäst motverkar detta.

Ytterst små mängder mikroplast i Mälaren

2019-03-21
Örebro universitet har undersökt förekomsten av mikroplaster i Sveriges fyra största sjöar. I undersökningen ingår Mälaren, där Norrvatten hämtar sitt råvatten. Resultatet visar att det endast finns ytterst små mängder mikroplaster i Mälaren.

Luktar klor mer på vintern?

2019-01-23
På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

Inga detekterbara halter TBT i Norrvattens dricksvatten

2019-01-16
Det finns inte några detekterbara halter av Tributyltenn, TBT, i inkommande råvatten på Norrvattens vattenverk. De höga halterna av TBT i sediment i Mälaren har varit känt och därför har Norrvatten låtit analysera råvattnet som används till dricksvatten.