Nyheter 2021

Här hittar du alla nyheter från 2021.

Ny produktionschef

2021-09-15
Håkan Eklund började den 1 september som produktionschef på Norrvatten. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Test av oljesensor

2021-08-25
På Norrvatten pågår försök med att använda sensorer för att få tidig varning om oljespill i Mälaren.  Nyligen genomfördes mätning av ett väldigt litet oljeläckage från ett gammalt vrak i Säbyholmsviken. Platsen ligger långt från Görvälnverket så detta oljespill var ingen fara för Norrvattens dricksvattenproduktion, men mätningen var en bra övning för att testa utrustningen.

Spara vatten varma dagar

2021-06-18
Det går åt mycket vatten i norra Storstockholm just nu. Norrvatten uppmanar privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla.

Ledningsflytt i Helenelund

2021-06-17
För att göra plats för tvärbanans utbyggnad kommer Norrvatten att flytta en huvudvattenledning i Helenelund, Sollentuna. Nu pågår förberedelser och i september startar själva ledningsflytten.

Test med drönare för att hitta läckor

2021-06-16
Norrvatten, i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, testar att använda drönare med värmekamera för att upptäcka läckor. Det är en ny metod i Sverige och det första försöket visade att metoden kräver vissa förutsättningar för att fungera väl.

Vattenförbrukningen är hög – uppmaning att spara vatten

2021-06-08
Det går åt mycket vatten i norra Storstockholm just nu. Norrvatten som producerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm går nu ut med en uppmaning till privatpersoner och verksamheter om att spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla.

Valsta vattentorn renoveras

2021-06-07
Valsta vattentorn i Sigtuna kommun renoveras utvändigt under sommaren och hösten 2021. Renoveringen består av betongreparationer och ommålning.

Spara vatten när värmen kommer

2021-06-01
I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Bästa examensarbete inom VA

2021-05-28
Ett examensarbete som utförts på Norrvatten, i samarbete med Umeå universitet, har utsetts till bästa examensarbete inom VA-området 2020. Två andra examensarbeten som utförts på Norrvatten var också med bland finalisterna när Svenskt vatten nyligen utsåg 2020 års pristagare.

Norrvatten är ett ”Great Place to Work”

2021-05-25
Norrvatten blev under våren 2021 certifierade enligt Great Place to Work. Certifieringen grundar sig på Great Place to Works internationella standard för utvärdering av arbetsplatser och visar att vi på Norrvatten tillsammans skapar en mycket bra arbetsplats.