Nyheter 2021

Här hittar du alla nyheter från 2021.

Dagvattnets dag 24 september

2021-09-23
Den 24 september firar vi dagvattnets dag för att uppmärksamma dagvatten som en viktig vattenresurs. Mycket av regnvattnet som faller på stadens gator och tak hamnar i våra dricksvattentäkter eller våra badsjöar. Det är därför viktigt att skydda dagvattnet och se till att det kan fylla på sjöar och grundvattenmagasin, utan att orsaka översvämningar, och utan att det förorenas.

Först med ny schaktfri teknik

2021-09-15
Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik som nu används för första gången i Sverige. Det är en typ av rörinfodring som passar bra vid längre ledningssträckor i stadsmiljö, där man vill undvika stora schaktarbeten.

Hur gick sommaren 2021?

2021-09-15
Norrvattens produktion var ansträngd en längre period i juni när vädret var varmt och torrt. Den 8 juni gick Norrvatten ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning och uppmanande privatpersoner och verksamheter att vara sparsamma med kranvatten.

Ny produktionschef

2021-09-15
Håkan Eklund började den 1 september som produktionschef på Norrvatten. Han kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Test av oljesensor

2021-08-25
På Norrvatten pågår försök med att använda sensorer för att få tidig varning om oljespill i Mälaren.  Nyligen genomfördes mätning av ett väldigt litet oljeläckage från ett gammalt vrak i Säbyholmsviken. Platsen ligger långt från Görvälnverket så detta oljespill var ingen fara för Norrvattens dricksvattenproduktion, men mätningen var en bra övning för att testa utrustningen.

Spara vatten varma dagar

2021-06-18
Det går åt mycket vatten i norra Storstockholm just nu. Norrvatten uppmanar privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla.

Ledningsflytt i Helenelund

2021-06-17
För att göra plats för tvärbanans utbyggnad kommer Norrvatten att flytta en huvudvattenledning i Helenelund, Sollentuna. Nu pågår förberedelser och i september startar själva ledningsflytten.

Test med drönare för att hitta läckor

2021-06-16
Norrvatten, i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, testar att använda drönare med värmekamera för att upptäcka läckor. Det är en ny metod i Sverige och det första försöket visade att metoden kräver vissa förutsättningar för att fungera väl.

Valsta vattentorn renoveras

2021-06-07
Valsta vattentorn i Sigtuna kommun renoveras utvändigt under sommaren och hösten 2021. Renoveringen består av betongreparationer och ommålning.

Spara vatten när värmen kommer

2021-06-01
I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.