Nyheter 2021

Här hittar du alla nyheter från 2021.

Färdigrenoverat vattentorn

2021-12-16
Valsta vattentorn i Sigtuna kommun har renoverats utvändigt under sommaren och hösten 2021. Nu är arbetena klara och vattentornets ommålade utsida lyser vit.

Forskning om vattenkvalitet i ledningsnät ger resultat

2021-12-16
I ett pågående forskningsprojekt kontrollerar Norrvatten vattenkvaliteten i ledningar och vattentorn med hjälp av tre olika moderna analysinstrument. Genom projektet har Norrvatten löst ett återkommande problem med bakterietillväxt i Oxbergets vattentorn.

Ta del av webbinarium i efterhand

2021-12-15
Norra Stockholmsåsens grundvattenråd arrangerade sitt årliga öppna möte den 10 december 2021. Detta år var titeln för seminariet "Framtidens grundvatten; förorenat, i överflöd eller vattenbrist?". Mötet genomfördes digitalt. Här kan du ta del av presentationer från mötet.

Fyrbent specialist hittar vattenläckor

2021-12-15
Norrvatten har för första gången testat att söka efter vattenläckor med hjälp av en specialtränad hund. Metoden har tidigare testats av andra VA-organisationer och nyligen var det alltså Norrvattens ledningar som stod på tur för läcksökningshunden Bruno. Bruno gjorde ett mycket bra jobb och läcksökning med hund kan bli ett bra komplement till andra metoder.

Norrvatten 95 år!

2021-11-11
”Stockholms norra förorters kommunalförbund för vattenledning” bildades den 11 november 1926. Idag heter vi Norrvatten och kan se tillbaka på 95 händelserika år i dricksvattnets tjänst. Nu fortsätter vårt arbete för att kommunerna i norra Storstockholm även i fortsättningen ska ha tillgång till friskt och gott kranvatten.

Ledningsbyte ger säkrare vattenleverans i Österåker

2021-11-11
Norrvatten byter ut och höjer kapaciteten på en 1900 meter lång huvudvattenledning mellan Rydbo och Täljö, parallellt med Roslagsbanan, i Österåkers kommun. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål. På så sätt minskar vi risken för stora läckor vilket ger en säkrare vattenleverans.

Nya röret på plats med die-draw

2021-11-10
Norrvatten förbättrar leveranssäkerheten genom att renovera en 750 meter lång vattenledning vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Ledningsrenoveringen görs med en ny schaktfri teknik, die-draw, som är en typ av rörinfodring. Efter en tids förberedelser är nu 604 meter av den nya ledningen på plats inuti det befintliga röret.