Vattenledning på plats under E18

Publicerad 18 juni 2020

Nu är den 80 meter långa vattenledningen på plats i skyddsröret under E18. Ledningen firades ner till 10-14 meters djup i 6 meter långa delar, för att sedan rullas på plats med hjälp av speciella rörstöd på hjul. Genom att använda den schaktfria metoden mikrotunnling kan Norrvatten lägga den sista sträckan i ledningsprojektet vid Rotebroleden utan att gräva upp vägen.

Ledning på plats i schakt

Nu återstår några månader innan Norrvattens arbete med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden är helt färdigt. Den sista etappen, den 80 meter långa sträckan under E18, beräknas vara klar i slutet av året.

En särskild borr, som för med sig ett skyddsrör, har använts för att lägga den nya ledningen under E18. Skyddsöret är ett betongrör med diametern 1600 millimeter. Borrstarten var i början av februari 2020 och ungefär en månad senare hade borren arbetat sig igenom berget.   

När hela skyddsröret var på plats under E18 påbörjades arbetet att få ner vattenledningen i skyddsröret. Den nya vattenledningen är en stor stålledning med diametern 1200 millimeter. Innan ledningsläggningen kunde starta fick Norrvatten ta bort delar av berget för att få det utrymme som behövs för ledningen.

När det var dags att lägga ledningen i skyddsröret firades 6 meter långa rördelar ner till 10 - 14 meters djup. Speciella rörstöd med hjul monterades på rördelarna för att enklare kunna föra in dem i skyddsröret.  Detta arbete har precis avslutats. Nu återstår vissa arbeten med rörvinklar och rörstöd, samt resterande konstruktionsarbeten för att ledningen inte ska röra sig.

Ledningen på speciella rörstöd med små hjul

Ledningen på speciella rörstöd med små hjul

Om mikrotunnling

Ledningen läggs med den schaktfria metoden mikrotunnling. Metoden går till så att en särskild borr används för att borra sig genom berget samtidigt som den för med sig ett skyddsrör

Ledningen läggs på ett stöd inuti skyddsröret. Skyddsröret, som blir som en slags kulvert, är ett betongrör med en diameter på 1600 millimeter. Tekniken är komplex och kräver specialutrustning men är en vanlig metod vid anläggande av ledningar under väg eller järnväg. 

Om projektet

Trafikverket har byggt om Rotebroleden, väg 267, mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro. Norrvattens huvudvattenledning behövde flyttas eftersom den låg i vägen för ombyggnaden. I samband med det förnyar Norrvatten ledningsmaterialet och höjer kapaciteten längs hela sträckan.

Projektet har pågått sedan 2016 och den sjätte och sista etappen är omläggningen av huvudvattenledningen som går under E18 vid trafikplats Stäket. Projektet beräknas vara besiktat och klart vid årsskiftet 2020/2021.

Dela sidan