Tvätta bilen på rätt sätt

Tvätta bilen på rätt sätt
Publicerad 25 september 2020

Norrvatten arbetar på flera olika sätt för att förebygga att föroreningar når Mälaren och våra grundvattentäkter. Det är viktigt för att farliga ämnen inte ska hamna i vårt dricksvatten. Du kan bidra på flera sätt, bland annat genom att tvätta bilen i en biltvätt så föroreningar i tvättvattnet inte når våra vattentäkter.

Tänk på detta när du tvättar bilen:

  • Tvätta din bil i en biltvätt – de har reningssystem och tillstånd att hantera de föroreningar som hamnar i tvättvattnet.

  • Tvätta inte din bil på gatan eller på din uppfart. Tvättvattnet innehåller metaller, oljor och asfaltsrester som rinner ut i sjöar och vattendrag.

Visste du att:

  • Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan i Sverige. Det innebär att 1000 ton olja och 50 ton giftiga tungmetaller årligen rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

  • Dagvattenbrunnar (gatubrunnar) leder ofta vattnet direkt till sjöar och vattendrag eller ner i grundvattnet utan rening. Vissa dagvattenbrunnar leder vatten direkt till Mälaren.

  • Att tvätta bilen på garageuppfarten är inte samma sak som när det regnar på bilen. Regnvatten löser inte bort miljöfarliga olje- och asfaltsrester som fastnat på din bil. För det behövs bilvårdsprodukter som i sin tur ofta innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Om du tvättar din bil i en biltvätt som är utrustad för att ta hand om olja och kemikalier från bilen så drabbas inte vår natur av dessa.

  • Många biltvättar återanvänder en stor del av vattnet vilket innebär smart vattenanvändning.

Norrvatten hämtar sitt råvatten från Mälaren. Vi har också grundvattentäkter som kan användas som reservvatten om det uppstår problem med den ordinarie dricksvattenleveransen. Det är alltså viktigt att skydda både Mälaren och grundvattnet.

Dela sidan