Stor nytta av drönare i VA-projekt

Norrvattens nya drönare
Publicerad 10 december 2020

Norrvatten har sedan 2019 använt drönare i projekt på ledningsnätet, till exempel för att mäta volymen av uppgrävda schaktmassor. Erfarenheterna visar att drönare kan ge både lägre kostnader och spara tid. Nu tar Norrvatten nästa steg med en ny drönare som innebär fler möjligheter och nya användningsområden.

Försöken med drönare började i liten skala och handlade från början främst om mängd- och volymberäkningar, där det visat sig att drönare sparar tid och pengar och ger högre precision jämfört med traditionell mätning.  Med den nya drönaren kommer nya möjligheter och nu kan Norrvatten bland annat ta hjälp av drönaren för att kontrollera entreprenader i byggskedet, kontrollera ledningsrätter i svårtillgänglig terräng, inventera ledningsgator för röjning av sly och träd, inventera vattentorn och anläggningar och ta flygfoton av algblomningar i Mälaren.

 

- Drönaren underlättar vårt arbete på flera sätt, många arbetsmoment blir mer effektiva. Inventeringar och mängdregleringar med traditionella metoder är tidskrävande och därför är drönare ett bra alternativ, berättar Mats Österberg, byggledare på Norrvatten.

Nytt i VA-branschen

Norrvatten har som ambition att prova hur olika arbetsmoment kan effektiviseras med ny teknik. Drönare är fortfarande relativt ovanliga i VA-branschen, men i andra branscher används drönare för att utföra liknande arbetsuppgifter.  Norrvatten har under det senaste året delat med sig av sina erfarenheter av drönare till andra VA-aktörer.

Drönaren har en värmekamera

Drönaren har en värmekamera

Dela sidan