Stålledning ger säkrare vattenleverans

Ledningsarbete
Publicerad 25 september 2020

Det har genom åren uppstått många stora läckor på Norrvattens ledningar av glasfiberarmerad plast (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten arbetar därför sedan 2011 med att succesivt byta ut GAP-ledningar i hela ledningsnätet. Nu pågår arbete med att byta ut 840 meter GAP-ledning i Kungsängen, längs en sträcka som drabbats av flera läckor.

Under våren 2020 drabbades Upplands-Bro kommun av två stora vattenläckor där abonnenter var utan vatten en kortare period. Den första läckan inträffade i april på Norrvattens huvudvattenledning i Kungsängen. Den orsakades av markförändringar, troligtvis på grund av tjällossning. Samma ledningssträcka drabbades av ännu en läcka i juni när en grävmaskin grävde av Norrvattens ledning.

Den drabbade ledningssträckan i Kungsängen är en så kallad GAP-ledning och sedan i somras arbetar Norrvatten med att byta ut den 840 meter långa ledningen till en stålledning. Stål är ett mer hållbart material och ledningsbytet görs för att vattenleveransen ska bli säkrare i Upplands-Bro kommun. Arbetet i Kungsängen går bra och hittills har cirka 400 meter bytts ut. Under våren 2021 beräknas arbetet vara klart.

Dela sidan