Skärpt bedömning av PFAS-ämnen föreslås

Publicerad 06 mars 2020

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Detta var väntat och innebär att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns.

PFAS-ämnen är kemiska ämnen som de allra flesta i Sverige får i sig mest av från maten och inomhusmiljön. PFAS har bland annat funnits i brandskum som använts på brandövningsplatser. Ämnena har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder.

Norrvatten mäter PFAS

Livsmedelsverkets åtgärdsgräns är idag 90 nanogram per liter vatten för en summa av 11 stycken utvalda PFAS-föreningar. Norrvatten mäter sedan flera år tillbaka halten av PFAS. Provsvaren visar att halterna av PFAS i råvattnet från Mälaren är mycket låga. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Den senaste mätningen visade 13 nanogram per liter vatten för summan av 11 stycken PFAS-ämnen. Vid samma tillfälle var halten för PFOS 2,5 nanogram per liter och för PFOA 1,3 nanogram per liter. Halten för PFNA var 0,35 nanogram per liter och för PFHxS 1,4 nanogram per liter.

Åtgärdsgräns kan sänkas

Efsa har gjort en bedömning av riskerna med fyra PFAS-ämnen: PFOA, PFNA, PFHxS och PFOS. I bedömningen antar Efsa att alla fyra PFAS-ämnena är lika farliga för hälsan. Efsa föreslår ett tolerabelt veckointag (TVI) på 8 nanogram per kilo kroppsvikt och vecka. Ett tolerabelt veckointag är ett sammanlagt värde för den mängd som bedöms vara säker att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker. Efsas nya bedömning går nu ut på remiss till samtliga medlemsländer.


Efsas förslag på TVI innebär att Livsmedelsverket kan behöva se över sin åtgärdsgräns. Dagens åtgärdsgräns bygger inte på TVI utan är en summa för 11 PFAS-ämnen per liter vatten. Idag är det inte klart var ett nytt värde för åtgärdsgräns skulle hamna.

Testar nya reningsmetoder

Norrvatten bevakar frågan om ändrade gränsvärden för PFAS och har sedan flera år tillbaka forskningsprojekt som testar nya reningsmetoder. Det tar lång tid att införa nya reningssteg och försöken ger underlag till beslut om en framtida utbyggd rening. Norrvatten ser allvarligt på att Mälaren förorenas och arbetar sedan länge för att skydda vattentäkten och stoppa utsläpp till Mälaren. Till exempel för Norrvatten dialog med räddningstjänsten och kommuner för att begränsa spridning av brandskum från nya bränder.

Om PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen som är framställda av människan. PFAS finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum, rengöringsmedel och teflonprodukter. De två vanligaste PFAS-ämnena är PFOS och PFOA.

PFOS (perfluorooktansulfonat) har använts i mer än 50 år på grund av dess vatten,- fett och smutsavvisande egenskaper. PFOS är svårnedbrytbart. Ämnet ökar högre upp i näringskedjan och högst halter påvisas i fisk och fiskätande fåglar och djur. I höga halter kan ämnet på sikt orsaka bland annat leverskador. Nya regler för PFOS trädde i kraft 2008, som innebär förbud att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS.

Dela sidan