Pris för bästa examensarbete till Frida på Norrvatten

Publicerad 17 juni 2020

Norrvattens processingenjör Frida Hugg har tilldelats Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete. Frida studerade kemiteknik vid KTH och gjorde 2019 sitt examensarbete på kandidatnivå (15hp). Examensarbetet handlade om avvattning av vattenverksmull och innefattade ett gemensamt projekt mellan Stockholm Vatten och Avfall och Norrvatten. I projektet undersöktes hur mängden vatten i vattenverksslam (vattenverksmull) kan minskas.

Frida Hugg
Vattenverksmull är en restprodukt vid dricksvattenproduktion. Eftersom det är kostsamt att ta hand om mullen är det intressant för dricksvattenproducenter att hitta sätt att minska mängden vatten.

Inom ramen för sitt examensarbete gjorde Frida Hugg bland annat olika försök i en pilotanläggning. Försöken visade till exempel att det går att öka torrsubstanshalten på mullen med omkring 10 % med en membranfilterpress jämfört med de centrifuger som används idag.

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Nytt för i år är att pris delas ut i två kategorier: 15 eller 30 högskolepoäng. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman och ett stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 kr.

Läs hela examensarbetet här.

Dela sidan