Pilotförsök med framtida reningstekniker

Pilotförsök med framtida reningstekniker
Publicerad 05 maj 2020

Norrvatten arbetar sedan flera år tillbaka med att undersöka olika reningstekniker. För att även i framtiden kunna säkerställa ett hälsosamt dricksvatten måste Norrvatten förbättra skyddet mot bakterier, virus och parasiter. Norrvatten har även utvärderat reningstekniker som kan minska halten av kemiska föroreningar, om det skulle behövas i framtiden. En viktig del i arbetet har varit försök i en pilotanläggning med ozon och aktivt kol.

Nyligen avslutades pilotförsöken med ozon och aktivt kol. Försöken visar bland annat att:

  • En kombination av ozon och aktivt kol är en effektiv metod för att rena bort kemiska föroreningar
  • Att metoden kan ta bort läkemedelsrester i stor omfattning (> 95 %)
  • Att PFAS inte går att rena bort med ozon, men kan tas bort med aktivt kol. För att få ett bra resultat krävs dock att kolet byts ut relativt ofta.

Norrvatten hämtar råvatten från Mälaren för att producera dricksvatten. Halterna av hälsostörande kemiska ämnen är generellt låg i Mälaren, men det finns många ämnen som inte analyserats och det kan finnas kombinationseffekter som ännu inte är kända. När det gäller skydd mot kemiska hälsostörande ämnen, som exempelvis PFAS och läkemedelsrester, bedömer Norrvatten att det inte behövs ytterligare rening i nuläget men att det i framtiden ska vara möjligt att komplettera vattenverket med rening för sådana ämnen.

Norrvatten arbetar även aktivt med förebyggande arbete för att förhindra att föroreningar når Mälaren. Till exempel för Norrvatten dialog med räddningstjänsten och kommuner för att begränsa spridning av brandskum från nya bränder.

Dela sidan