Ny vattenledning i full drift

Ledningsarbete, grävmaskin i bakgrunden
Publicerad 16 december 2020

Nu är vattenleveransen säkrare i Upplands-Bro och Sigtuna. Den två mil långa huvudvattenledningen mellan de båda kommunerna har byggts i etapper sedan 2015 och nu är projektet helt i mål. Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro - har precis färdigställts. Tryckstegringsstationen är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Den nya huvudvattenledningen säkerställer att de båda kommunerna kan förses med vatten från två håll, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar. Vattenledningen togs i drift redan i slutet av 2019, och med den nya tryckstegringsstationen får den nu full funktionalitet.

Tryckstegringsstationen har en kapacitet på cirka 285 liter vatten per sekund och den kan trycka vatten åt båda hållen, det vill säga både till Upplands-Bro och Sigtuna.

– Norrvatten arbetar för att hela tiden förbättra leveranssäkerheteten och en av våra målsättningar är att alla kommuner ska kunna förses med vatten från två håll, så att vattnet kan ledas via en alternativ ledning om det inträffar ett problem på den ordinarie ledningen. Därför är den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna viktig, säger Johan Wallberg, avdelningschef på Norrvatten.

Upplands-Bro och Sigtuna fick sitt dricksvatten från Norrvatten även tidigare, men fram till slutet av 2019 var kommunerna ändpunkter på varsin huvudvattenledning, så kallade enkelmatningar.  Även Norrvattens övriga medlemskommuner har nytta att vattnet kan ledas via den nya ledningen, så den är viktig för att säkra dricksvattenleveransen i vårt område.

Norrvattens projektledare och byggledare utanför den nya tryckstegringsstationen. Foto:Norrvatten

Mer information om projektet

Projektet har delats in i sex etapper där den första genomfördes under 2016 och 2017 och etapperna 2-5 slutfördes under 2017-2019. Den sjätte etappen innefattar byggnation av den nya tryckstegringsstationen i Upplands-Bro och den färdigställdes i december 2020.

För att Upplands-Bro kommun ska kunna erbjuda kommunala VA-tjänster har Norrvatten, för kommunens räkning, även anlagt en ny avloppsledning mellan Bro och Håbo-Tibble samt fem avloppspumpstationer.

Fotot högst upp på sidan är från 2019 när anläggningsarbetena pågick. Foto: Rikkard Häggbom. 

 

Dela sidan