Lovande resultat för onlinemätning av vattenkvalitet

Flödescytomer - ett slags laboratorieinstrument
Publicerad 13 november 2020

Dricksvattnet måste hålla hög kvalitet hela vägen från vattenverket till abonnenterna. Norrvatten har ett stort ledningsnät med flera tryckstegringar och vattentorn. I ett pågående forskningsprojekt använder Norrvatten tre olika toppmoderna analysinstrument för att kontrollera och följa upp vattenkvaliteten i ledningsnätet. Tidiga resultat är lovande och tyder på att metoderna ligger i framtiden.

Tillväxt av bakterier i vattentorn och ledningar sker naturligt under året när vattentemperaturen är hög. I projektet undersöker Norrvatten bland annat vattenkvaliteten i Oxbergets vattentorn. Norrvatten har redan nu, utifrån analysdata, kunnat testa en åtgärdsplan för att driftsätta vattentornet på ett sätt som resulterar i en lägre tillväxt av bakterier.

Tidig varning

Fokus för projektet är bland annat att använda flödescytometri för att få bredare kunskap om bakteriell förändring. Flödescytometri är en teknik som undersöker celler i en vätska med hjälp av laserljus. Utöver stationär flödescytometeri använder Norrvatten, tre olika onlineinstrument i projektet: online flödescytomentri, online ATP (adenosintrifosfat) samt en online partikelräknare.

Genom att kombinera metoderna ATP-analys, som mäter bakteriell aktivitet, och flödescytometri går det att ta reda på antalet bakterier i en viss mängd vatten och den bakteriella aktiviteten. Förhoppningen är att metoderna ska kunna användas som ett varningssystem för att tidigt upptäcka tillväxt av bakterier.

Även partikelinstrumentet är intressant för framtiden. Det mäter relativt stora partiklar, vilket är svårare att korrelera mot bakteriers storlek, men inom ramen för projektet för Norrvatten diskussioner med tillverkarna om anpassningar av instrumentet. Redan nu körs en förbättrad version av instrumentets mjukvara som gör det lättare att hitta avvikande partiklar som kan tyda på att vattnet kontaminerats.

Riktlinjer för dricksvattenproducenter

Forskningsprojektet genomförs inom ramen för Svenskt Vatten utveckling och kommer pågå till 2022 Det kommer bland annat resultera i riktlinjer för hur dricksvattenproducenter kan behålla god dricksvattenkvalitet. Förutom Norrvatten deltar även Sydvatten, VA SYD, Stockholm Vatten och Avfall och VIVAB i projektet.

Mer information projektet

Om projektet på Svenskt Vattens webbplats

 

Dela sidan