Hur används vattnet?

Publicerad 11 mars 2020

Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Filmen berättar mer om vad vi använder vatten till.Behöver vi spara på vattnet?

Vatten är en naturresurs som vi ska vara rädda om. Det går åt energi och kemikalier för att producera dricksvatten så för miljöns skull är det alltid bra att vara sparsam med kranvatten.
Här finns några tips om hur du kan minska din vattenförbrukning. 


Våra 140 liter vatten per person och dygn fördelas så här:
• 60 liter för personlig hygien.
• 30 liter för toalettspolning.
• 15 liter för disk.
• 15 liter för tvätt.
• 10 liter för mat och dryck.
• 10 liter övrigt.

I dessa 140 liter är det vatten som används vid framställning av till exempel livsmedel, kläder och energi inte inräknat. Om även det vattnet räknas in förbrukar genomsnittssvensken cirka 6 000 liter vatten varje dag.

Dela sidan