Håkan Falk ny VD på Norrvatten

Publicerad 27 augusti 2020

Norrvattens styrelse har utsett Håkan Falk till ny VD på Norrvatten. Håkan Falk tillträdde som tillförordnad VD den 11 mars i år och anställs som ny VD från och med 1 september 2020.

Innan Håkan Falk tillträdde som tillförordnad VD på Norrvatten arbetade han som fastighetsdirektör i Stockholms stad och har tidigare arbetat som exploateringsdirektör i Stockholms stad och som VD för HSB Bostad.

Styrelsen fattade beslut om ny VD vid styrelsemötet den 26 augusti 2020.

Dela sidan