Grundvatten till Norrtälje vecka 20 - 21 - uppdaterad

Publicerad 19 maj 2020

Uppdatering 19 maj 2020: Täthetskontrollen är nu avslutad. Grundvattenverken har stängts av och Norrtälje kommun får åter vatten från Görvälnverket. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar i ledningarna och blandas med Mälarvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är "som vanligt" igen. Publicerad 7 maj: Med start den 11 maj kommer Norrvatten att utföra en täthetskontroll på huvudvattenledningen som försörjer Norrtälje med vatten. Under tiden kommer centrala Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Furusund med flera få dricksvatten från våra grundvattenverk.

Grundvattnet är av god kvalitet, men har en annan hårdhetsgrad än vattnet från Görvälnverket som kommer från Mälaren. Detta innebär att du kan behöva dosera mer tvättmedel än vanligt. Dessutom kan det hårdare vattnet ge kalkutfällningar som syns på till exempel porslin, diskbänk och vattenkokare.

Arbetet beräknas vara klart senast 22 maj. När huvudvattenledningen börjar användas igen kan det uppstå missfärgat vatten. Det beror på att rost följer med från ledningarna. Missfärgningen är ofarlig – vi rekommenderar att du spolar kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.

Arbetet utförs av Norrvattens driftentreprenör Veolia.

Här finns mer information om vattenkvaliteten från grundvattenverken i Norrtälje:

Analysresultat grundvattenverk Finsta-Kilen

Analysresultat grundvattenverk Västra Syninge

Har du frågor om dricksvattnet i Norrtälje är du välkommen att kontakta Norrtälje kommun.

 

Frågor och svar


Varför får vi annat vatten i kranen?

Med start den 11 maj kommer Norrvatten att utföra en täthetskontroll på huvudvattenledningen som normalt försörjer Norrtälje med Mälarvatten. Under tiden kommer centrala Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Furusund med flera få dricksvatten från våra grundvattenverk.

Under vilken period får vi annat vatten i kranen?

Grundvattenverken kommer att leverera vatten till Norrtälje kommun från 11 maj och cirka två veckor framåt. Eventuella förändringar av vattnet kan ske med några dagars fördröjning.

När får vi tillbaks vårt vanliga vatten?

Senast den 22 maj levereras Mälarvatten till Norrtälje kommun igen. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar och blandas med ytvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är "som vanligt" igen.

Varifrån får vi vatten under perioden?

Under perioden kommer Norrvatten leverera vatten från grundvattenverken Finsta-Kilen och Västra Syninge i Norrtälje i stället för från Görvälnverket som tar vatten från Mälaren.

Vilken kvalitet har grundvattnet?

Grundvattnet i Norrtälje är av hög kvalitet, men det har en annan teknisk sammansättning än ytvattnet (Mälarvattnet).

Vilken hårdhetsgrad har grundvattnet från grundvattenverken i Norrtälje?

Grundvattnet har en annan teknisk sammansättning än det vatten som normalt levereras. Grundvattnet är hårt. Det betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium. Hårdhetsgraden är cirka 11-13 °dH, jämfört med 5-6 °dH för det mjuka vatten som vanligen levereras.

Information om den tekniska sammansättningen på grundvattnet finns att ladda ner här som pdf-fil:

Analysresultat grundvattenverk Finsta-Kilen

Analysresultat grundvattenverk Västra Syninge

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet?

Du som vanlig konsument kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligtvis kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Under perioden då grundvatten levereras kan man tänka på följande:
• Dosera för hårt vatten i tvätt- och diskmaskiner.
• Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.
• Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vilka typer av verksamheter/företag kan påverkas av grundvattnets sammansättning?

Vissa verksamheter/företag använder teknisk utrustning som bedöms kunna påverkas av grundvattnets sammansättning. Det gäller vårdgivare som handhar dialysutrustning, fjärrvärmeanläggningar, tvätterier, livsmedelsproducenter, läkemedelsföretag, zooaffärer som har akvarier samt företag som har reningsutrustning för framställning av ultrarent vatten.

Hur tar jag bort kalkutfällningar?

Eventuella kalkutfällningar går lätt att ta bort med en svag syra, till exempel citronsyra.

Påverkas fiskarna i mitt akvarium?

Akvarieägare bör tänka på att vissa fiskar och vattenlevande organismer kan vara känsliga för hårt vatten.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du frågor om dricksvattnet i Norrtälje är du välkommen att kontakta Norrtälje kommun

Dela sidan