Framtidens vattenproduktion byggs i etapper

Framtidens vattenproduktion byggs i etapper
Publicerad 25 september 2020

Norrvattens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär att Norrvatten går vidare med planering för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterade anläggning kommer att byggas i etapper intill det befintliga vattenverket, Görvälnverket.

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

– En säker leverans av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för kommunernas tillväxt. Inriktningsbeslutet, som styrelsen nu fattat, är ett viktigt beslut för Norrvatten och för regionen – det är ett steg på vägen för att trygga dricksvattenförsörjningen för framtiden, säger Håkan Falk, VD på Norrvatten.

Den 24 september 2020 fattade Norrvattens styrelse inriktningsbeslut för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion. Inriktningsbeslutet innebär att Norrvatten kommer fortsätta att planera för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterande anläggning kommer byggas successivt, intill dagens vattenverk. Utbyggnadstakten kan anpassas till befolkningsutvecklingen och upplägget innebär också bättre möjligheter att ta del av ny teknik inom vattenrening. En etappvis utbyggnad medför också fördelen att investeringskostnaden kan fördelas över en längre tid.

Flera års arbete återstår innan Norrvatten kan börja bygga den första etappen. I nästa steg, preliminärt under 2023, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion inleddes 2016 och sedan dess har en rad utredningar genomförts. Under 2017 - 2020 genomfördes förstudier.

Dela sidan