Färdigborrat under E18

Publicerad 09 mars 2020

Att lägga 80 meter vattenledning under E18, utan att gräva upp vägen, är en utmaning som Norrvatten löser med den schaktfria metoden mikrotunnling. En särskild borr, som för med sig ett skyddsrör, används för att lägga den nya ledningen. Borrstarten var i början av februari 2020 och nu har borren arbetat sig igenom berget, en månad före utsatt tidplan. Nu börjar utmaningen att lägga en vattenledning på 10 till 14 meters djup.

Borren har gått igenom berget

Borren har arbetat sig igenom berget

Norrvattens arbeten med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden närmar sig mål. Den sista etappen handlar om den 80 meter långa sträckan under E18.

Komplex teknik

Den nya vattenledningen är en stor stålledning med diametern 1200 millimeter. Ledningen läggs med den schaktfria metoden mikrotunnling. Metoden går till så att en särskild borr används för att borra sig genom berget samtidigt som den för med sig ett skyddsrör som har en diameter på 1600 millimeter.

Nu är borren igenom berget och utmaningen att lägga vattenledningen på 10 till 14 meters djup börjar. Ledningen läggs på ett stöd inuti skyddsröret. Skyddsröret, som blir som en slags kulvert, är ett betongrör. Tekniken är komplex och kräver specialutrustning men är en vanlig metod vid anläggande av ledningar under väg eller järnväg.

 

Projektledare Annika vid skyddsröret

Projektledare Annika Falkmar vid skyddsröret

Om projektet

Trafikverket har byggt om Rotebroleden, väg 267, mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro. Norrvattens huvudvattenledning behövde flyttas eftersom den låg i vägen för ombyggnaden. I samband med det förnyar Norrvatten ledningsmaterialet och höjer kapaciteten längs hela sträckan.

Projektet har pågått sedan 2016 och den sjätte och sista etappen är omläggningen av huvudvattenledningen som går under E18 vid trafikplats Stäket. Under hösten 2020 beräknas hela projektet vara färdigt.

Dela sidan