Bättre koll på algtoxiner

Publicerad 16 december 2020

Norrvatten är med i ett nytt projekt, som handlar om att utveckla digitala verktyg för att få bättre koll på risken att algtoxiner bildas. Cyanobakterier, som även kallas blågröna alger, kan bilda toxiner som kan orsaka problem för dricksvattenproducenter eftersom de kan vara svåra att rena bort.

DiCyano är ett viktigt projekt då problemet med algtoxiner befaras bli värre i ett framtida klimat med längre och varmare somrar. Problemet kan bland annat drabba Mälaren där Norrvatten hämtar sitt råvatten.

I projektet som leds av Lunds universitet deltar, förutom Norrvatten, en rad andra VA-aktörer. Projektet finansieras i huvudsak av Vinnova.

Länkar

Projektet har en egen webbplats med mer information

DiCyanoprojektet på Vinnovas webbplats

 

Dela sidan