Nyheter 2020

Här hittar du alla nyheter från 2020.

Norrvatten söker VA-projektledare

2020-03-31
Norrvatten utökar avdelningen för Projekt och entreprenad med en driven projektledare. I rollen kommer du att ansvara för projektledning samt utredningar av om- och nybyggnationer avseende ledningsnät och anläggningar. Rollen omfattar även hantering av miljö-, fastighets- och vattenrättsliga ärenden.

Ny tryckstegringsstation växer fram

2020-03-25
Den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna togs i drift i slutet av 2019 efter fyra års hårt arbete. Ledningen säkerställer att de två kommunerna kan förses med vatten från två håll, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar. Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro – växer nu fram och är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Världsvattendagen 22 mars

2020-03-20
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag är "vatten och klimatförändring".

Norrvatten söker elkraftsingenjör

2020-03-17
För att kunna genomföra planerade investeringar i dricksvattenförsörjningen och samtidigt bedriva den dagliga verksamheten mot högt uppsatta mål utökar vi på Norrvatten nu vår el- och automationsenhet med ytterligare en elkraftsingenjör. Vi söker dig som har erfarenhet av industriella elkraftssystem och som brinner för komplexa tekniska installationer. Är du rätt person?

Hur används vattnet?

2020-03-11
Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka. I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Filmen berättar mer om vad vi använder vatten till.

Mälarens framtida vattenkvalitet

2020-03-09
Norrvatten har idag tillgång till bra råvatten från Mälaren. För Norrvatten, och de närmare 700 000 människor som idag får sitt dricksvatten från oss, är det avgörande att Mälarens vattenkvalitet försätter vara bra och att vi planerar för att hantera förändringar som är troliga. Norrvatten har därför sammanställt ett flertal undersökningar som gjorts av bland annat Chalmers, SLU och IVL för att få en bättre bild att Mälarens framtida vattenkvalitet.

Färdigborrat under E18

2020-03-09
Att lägga 80 meter vattenledning under E18, utan att gräva upp vägen, är en utmaning som Norrvatten löser med den schaktfria metoden mikrotunnling. En särskild borr, som för med sig ett skyddsrör, används för att lägga den nya ledningen. Borrstarten var i början av februari 2020 och nu har borren arbetat sig igenom berget, en månad före utsatt tidplan. Nu börjar utmaningen att lägga en vattenledning på 10 till 14 meters djup.

Skärpt bedömning av PFAS-ämnen föreslås

2020-03-06
Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Detta var väntat och innebär att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns.

Norrvatten söker underhållsingenjör

2020-03-03
Vill du tillsammans med härliga kollegor ha ett spännande och omväxlande arbete inom drift och underhåll? Norrvatten erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag. Arbetsplatsen är belägen på Skäftingeholmen i Järfälla kommun och är en av Sveriges vackraste med närhet till Mälaren och en underbar natur.

Norrvattens VD slutar

2020-02-21
Johanna Lindgren lämnar sin tjänst som VD för Norrvatten den 10 mars 2020. Norrvattens styrelse har därför utsett Håkan Falk till tillförordnad VD för Norrvatten.