Nyheter 2020

Här hittar du alla nyheter från 2020.

Grundvatten till Norrtälje vecka 20 - 21 - uppdaterad

2020-05-19
Uppdatering 19 maj 2020: Täthetskontrollen är nu avslutad. Grundvattenverken har stängts av och Norrtälje kommun får åter vatten från Görvälnverket. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar i ledningarna och blandas med Mälarvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är "som vanligt" igen. Publicerad 7 maj: Med start den 11 maj kommer Norrvatten att utföra en täthetskontroll på huvudvattenledningen som försörjer Norrtälje med vatten. Under tiden kommer centrala Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Furusund med flera få dricksvatten från våra grundvattenverk.

Spara vatten när värmen kommer

2020-05-05
I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Pilotförsök med framtida reningstekniker

2020-05-05
Norrvatten arbetar sedan flera år tillbaka med att undersöka olika reningstekniker. För att även i framtiden kunna säkerställa ett hälsosamt dricksvatten måste Norrvatten förbättra skyddet mot bakterier, virus och parasiter. Norrvatten har även utvärderat reningstekniker som kan minska halten av kemiska föroreningar, om det skulle behövas i framtiden. En viktig del i arbetet har varit försök i en pilotanläggning med ozon och aktivt kol.

Daniel Hellström ny i programledningen för Mistra InfraMaint

2020-05-05
Daniel Hellström, chef för kvalitet och utveckling på Norrvatten, tar plats i programledningen för InfraMaint. Mistra InfraMaint är ett forskningsprogram kring hur kommunala processer och kommunal organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov som samhället står inför.

Norrvatten söker elkraftsingenjör

2020-04-29
Välkommen till ett spännande och utvecklande uppdrag i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag! Vi erbjuder ett arbete med en hög grad av påverkan, en god arbetsmiljö med hög trivsel och ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi ligger i teknikens framkant och driver utveckling av dricksvattenförsörjningen i samarbete med våra medlemskommuner och andra vatten- och miljöaktörer.

Vi producerar och levererar dricksvatten som vanligt

2020-04-14
Under pandemin arbetar vi förebyggande med fokus på att vår samhällskritiska verksamhet alltid ska fungera. Vi har infört restriktioner när det gäller exempelvis besök och möten för att begränsa spridningen av coronaviruset/covid-19.

Norrvatten söker VA-projektledare

2020-03-31
Norrvatten utökar avdelningen för Projekt och entreprenad med en driven projektledare. I rollen kommer du att ansvara för projektledning samt utredningar av om- och nybyggnationer avseende ledningsnät och anläggningar. Rollen omfattar även hantering av miljö-, fastighets- och vattenrättsliga ärenden.

Ny tryckstegringsstation växer fram

2020-03-25
Den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna togs i drift i slutet av 2019 efter fyra års hårt arbete. Ledningen säkerställer att de två kommunerna kan förses med vatten från två håll, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar. Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro – växer nu fram och är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Världsvattendagen 22 mars

2020-03-20
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag är "vatten och klimatförändring".

Norrvatten söker elkraftsingenjör

2020-03-17
För att kunna genomföra planerade investeringar i dricksvattenförsörjningen och samtidigt bedriva den dagliga verksamheten mot högt uppsatta mål utökar vi på Norrvatten nu vår el- och automationsenhet med ytterligare en elkraftsingenjör. Vi söker dig som har erfarenhet av industriella elkraftssystem och som brinner för komplexa tekniska installationer. Är du rätt person?