Nyheter 2020

Här hittar du alla nyheter från 2020.

Ny vattenledning i full drift

2020-12-16
Nu är vattenleveransen säkrare i Upplands-Bro och Sigtuna. Den två mil långa huvudvattenledningen mellan de båda kommunerna har byggts i etapper sedan 2015 och nu är projektet helt i mål. Den sista delen i projektet - en tryckstegringsstation i Upplands-Bro - har precis färdigställts. Tryckstegringsstationen är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut.

Bättre koll på algtoxiner

2020-12-16
Norrvatten är med i ett nytt projekt, som handlar om att utveckla digitala verktyg för att få bättre koll på risken att algtoxiner bildas. Cyanobakterier, som även kallas blågröna alger, kan bilda toxiner som kan orsaka problem för dricksvattenproducenter eftersom de kan vara svåra att rena bort.

Stor nytta av drönare i VA-projekt

2020-12-10
Norrvatten har sedan 2019 använt drönare i projekt på ledningsnätet, till exempel för att mäta volymen av uppgrävda schaktmassor. Erfarenheterna visar att drönare kan ge både lägre kostnader och spara tid. Nu tar Norrvatten nästa steg med en ny drönare som innebär fler möjligheter och nya användningsområden.

Webbinarium 16 december

2020-12-03
Välkommen till webbinarium: "Riskbedömning av Märsta grundvattentäkt i Norrsundamagasinet, norra Stockholmsåsen". Mötet sker digitalt via Teams onsdagen den 16 december klockan 11-12.

Lovande resultat för onlinemätning av vattenkvalitet

2020-11-13
Dricksvattnet måste hålla hög kvalitet hela vägen från vattenverket till abonnenterna. Norrvatten har ett stort ledningsnät med flera tryckstegringar och vattentorn. I ett pågående forskningsprojekt använder Norrvatten tre olika toppmoderna analysinstrument för att kontrollera och följa upp vattenkvaliteten i ledningsnätet. Tidiga resultat är lovande och tyder på att metoderna ligger i framtiden.

Viktigt att skydda grundvattnet vid bergvärme

2020-11-13
Det finns mycket att tänka på för att skydda grundvattnet om du ska börja värma upp ditt hus med bergvärme eller redan har en bergvärmeanläggning. Att skydda grundvattnet är viktigt för att farliga ämnen inte ska hamna i vårt dricksvatten.

Vattenledning inkopplad vid Rotebroleden

2020-11-10
Sedan 2016 har Norrvatten arbetat med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden. Nu är ledningen inkopplad och i drift. Endast en del avslutande arbeten återstår innan projektet är helt i mål.

Grundvatten i kranen vecka 45

2020-10-22
Under vecka 45 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet, kopplar in en ny huvudvattenledning vid väg 267, Rotebroleden. I samband med detta behöver Norrvatten stänga av huvudvattenledningen mot Sigtuna kommun och Knivsta kommun. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Skärpt bedömning av PFAS

2020-10-20
Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Nivån kommer dock troligen att sänkas efter en ny bedömning från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA. Det betyder att det är oerhört viktigt att fortsätta skydda Mälaren och grundvattentäkterna från PFAS-föroreningar.