Nyheter 2020

Här hittar du alla nyheter från 2020.

Lovande resultat för onlinemätning av vattenkvalitet

2020-11-13
Dricksvattnet måste hålla hög kvalitet hela vägen från vattenverket till abonnenterna. Norrvatten har ett stort ledningsnät med flera tryckstegringar och vattentorn. I ett pågående forskningsprojekt använder Norrvatten tre olika toppmoderna analysinstrument för att kontrollera och följa upp vattenkvaliteten i ledningsnätet. Tidiga resultat är lovande och tyder på att metoderna ligger i framtiden.

Viktigt att skydda grundvattnet vid bergvärme

2020-11-13
Det finns mycket att tänka på för att skydda grundvattnet om du ska börja värma upp ditt hus med bergvärme eller redan har en bergvärmeanläggning. Att skydda grundvattnet är viktigt för att farliga ämnen inte ska hamna i vårt dricksvatten.

Vattenledning inkopplad vid Rotebroleden

2020-11-10
Sedan 2016 har Norrvatten arbetat med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden. Nu är ledningen inkopplad och i drift. Endast en del avslutande arbeten återstår innan projektet är helt i mål.

Grundvatten i kranen vecka 45

2020-10-22
Under vecka 45 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet, kopplar in en ny huvudvattenledning vid väg 267, Rotebroleden. I samband med detta behöver Norrvatten stänga av huvudvattenledningen mot Sigtuna kommun och Knivsta kommun. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Skärpt bedömning av PFAS

2020-10-20
Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Nivån kommer dock troligen att sänkas efter en ny bedömning från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA. Det betyder att det är oerhört viktigt att fortsätta skydda Mälaren och grundvattentäkterna från PFAS-föroreningar.

Framtidens vattenproduktion byggs i etapper

2020-09-25
Norrvattens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär att Norrvatten går vidare med planering för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterade anläggning kommer att byggas i etapper intill det befintliga vattenverket, Görvälnverket.

Stålledning ger säkrare vattenleverans

2020-09-25
Det har genom åren uppstått många stora läckor på Norrvattens ledningar av glasfiberarmerad plast (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten arbetar därför sedan 2011 med att succesivt byta ut GAP-ledningar i hela ledningsnätet. Nu pågår arbete med att byta ut 840 meter GAP-ledning i Kungsängen, längs en sträcka som drabbats av flera läckor.

Tvätta bilen på rätt sätt

2020-09-25
Norrvatten arbetar på flera olika sätt för att förebygga att föroreningar når Mälaren och våra grundvattentäkter. Det är viktigt för att farliga ämnen inte ska hamna i vårt dricksvatten. Du kan bidra på flera sätt, bland annat genom att tvätta bilen i en biltvätt så föroreningar i tvättvattnet inte når våra vattentäkter.