Nyheter 2020

Här hittar du alla nyheter från 2020.

Vattenförbrukningen är hög – alla behöver hjälpas åt att spara vatten

2020-06-25
Det går åt ovanligt mycket vatten i norra Storstockholm just nu. Det varma vädret i kombination med att många stannar kvar på hemmaplan på grund av den rådande pandemin har gjort att vattenförbrukningen är ovanligt hög för säsongen. Norrvatten som producerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm går nu ut med en vädjan till privatpersoner och verksamheter om att spara på kranvattnet.

Norrtälje kommun inför lokalt bevattningsförbud

2020-06-25
På grund av mycket hög vattenförbrukning vid Norrtälje kommuns vattenverk i Norrby och Södersvik inför kommunen bevattningsförbud för de fastigheter som är anslutna från och med idag 25 juni klockan 12.00.

Vattenledning på plats under E18

2020-06-18
Nu är den 80 meter långa vattenledningen på plats i skyddsröret under E18. Ledningen firades ner till 10-14 meters djup i 6 meter långa delar, för att sedan rullas på plats med hjälp av speciella rörstöd på hjul. Genom att använda den schaktfria metoden mikrotunnling kan Norrvatten lägga den sista sträckan i ledningsprojektet vid Rotebroleden utan att gräva upp vägen.

Invigning av vattenpump i Sigtuna

2020-06-18
Nu är det lättare att släcka törsten i Sigtuna. När den nya parken vid Borgmästarängen i Sigtuna invigdes den 16 juni var det också premiär för en ny dricksvattenpump. Pumpen, som är en gåva från Norrvatten till Sigtuna kommun, är symboliskt placerad med Mälaren som fond.

Pris för bästa examensarbete till Frida på Norrvatten

2020-06-17
Norrvattens processingenjör Frida Hugg har tilldelats Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete. Frida studerade kemiteknik vid KTH och gjorde 2019 sitt examensarbete på kandidatnivå (15hp). Examensarbetet handlade om avvattning av vattenverksmull och innefattade ett gemensamt projekt mellan Stockholm Vatten och Avfall och Norrvatten. I projektet undersöktes hur mängden vatten i vattenverksslam (vattenverksmull) kan minskas.

Viktigt att spara vatten varma dagar

2020-06-12
Det går åt mycket vatten i vårt område när det är varmt ute. Varma dagar är det därför extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla. Varma dagar kan vattenförbrukningen öka med mer än 30 %.

Årsredovisning 2019

2020-05-20
Under 2019 nådde Norrvatten viktiga milstolpar när det gäller ledningsförnyelse och leveranssäkerhet. Norrvattens vattenproduktion våren och sommaren 2019 löpte på utan störningar och produktionsläget var stabilt, mycket tack vare att det inte blev någon ihållande värme.

Grundvatten till Norrtälje vecka 20 - 21 - uppdaterad

2020-05-19
Uppdatering 19 maj 2020: Täthetskontrollen är nu avslutad. Grundvattenverken har stängts av och Norrtälje kommun får åter vatten från Görvälnverket. Till en början kommer grundvatten att finnas kvar i ledningarna och blandas med Mälarvattnet varför det kan dröja några dagar innan vattnet är "som vanligt" igen. Publicerad 7 maj: Med start den 11 maj kommer Norrvatten att utföra en täthetskontroll på huvudvattenledningen som försörjer Norrtälje med vatten. Under tiden kommer centrala Norrtälje, Bergshamra, Rimbo, Rånäs, Svanberga, Nysättra, Kapellskär, Gräddö, Furusund med flera få dricksvatten från våra grundvattenverk.

Spara vatten när värmen kommer

2020-05-05
I Stockholmsområdet går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Pilotförsök med framtida reningstekniker

2020-05-05
Norrvatten arbetar sedan flera år tillbaka med att undersöka olika reningstekniker. För att även i framtiden kunna säkerställa ett hälsosamt dricksvatten måste Norrvatten förbättra skyddet mot bakterier, virus och parasiter. Norrvatten har även utvärderat reningstekniker som kan minska halten av kemiska föroreningar, om det skulle behövas i framtiden. En viktig del i arbetet har varit försök i en pilotanläggning med ozon och aktivt kol.