Nyheter 2020

Här hittar du alla nyheter från 2020.

Grundvatten i kranen vecka 45

2020-10-22
Under vecka 45 kommer abonnenter i Sigtuna och Knivsta att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten, som levererar dricksvattnet, kopplar in en ny huvudvattenledning vid väg 267, Rotebroleden. I samband med detta behöver Norrvatten stänga av huvudvattenledningen mot Sigtuna kommun och Knivsta kommun. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten istället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

Skärpt bedömning av PFAS

2020-10-15
Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Nivån kommer dock troligen att sänkas efter en ny bedömning från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA. Det betyder att det är oerhört viktigt att fortsätta skydda Mälaren och grundvattentäkterna från PFAS-föroreningar.

Framtidens vattenproduktion byggs i etapper

2020-09-25
Norrvattens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär att Norrvatten går vidare med planering för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterade anläggning kommer att byggas i etapper intill det befintliga vattenverket, Görvälnverket.

Stålledning ger säkrare vattenleverans

2020-09-25
Det har genom åren uppstått många stora läckor på Norrvattens ledningar av glasfiberarmerad plast (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten arbetar därför sedan 2011 med att succesivt byta ut GAP-ledningar i hela ledningsnätet. Nu pågår arbete med att byta ut 840 meter GAP-ledning i Kungsängen, längs en sträcka som drabbats av flera läckor.

Tvätta bilen på rätt sätt

2020-09-25
Norrvatten arbetar på flera olika sätt för att förebygga att föroreningar når Mälaren och våra grundvattentäkter. Det är viktigt för att farliga ämnen inte ska hamna i vårt dricksvatten. Du kan bidra på flera sätt, bland annat genom att tvätta bilen i en biltvätt så föroreningar i tvättvattnet inte når våra vattentäkter.

Hur gick sommaren?

2020-09-24
Under större delen av sommaren 2020 var vattenproduktionen stabil, men veckan efter midsommar sköt vattenförbrukningen i höjden och vattenverket producerade nära sin maxkapacitet under några dagar. Norrvatten gick ut med en vädjan om minskad vattenförbrukning och uppmanande privatpersoner och verksamheter att vara sparsamma med kranvatten.

Håkan Falk ny VD på Norrvatten

2020-08-27
Norrvattens styrelse har utsett Håkan Falk till ny VD på Norrvatten. Håkan Falk tillträdde som tillförordnad VD den 11 mars i år och anställs som ny VD från och med 1 september 2020.

Sök examensarbete på Norrvatten

2020-08-07
Det är möjligt att ansöka om examensarbete på Norrvatten för 2021. Vi tar emot intresseanmälningar examensarbeten på både kandidatnivå och masternivå.

Vattenförbrukningen är hög – alla behöver hjälpas åt att spara vatten

2020-06-25
Det går åt ovanligt mycket vatten i norra Storstockholm just nu. Det varma vädret i kombination med att många stannar kvar på hemmaplan på grund av den rådande pandemin har gjort att vattenförbrukningen är ovanligt hög för säsongen. Norrvatten som producerar dricksvatten till 14 kommuner i norra Storstockholm går nu ut med en vädjan till privatpersoner och verksamheter om att spara på kranvattnet.