Ytterst små mängder mikroplast i Mälaren

Publicerad 21 mars 2019

Örebro universitet har undersökt förekomsten av mikroplaster i Sveriges fyra största sjöar. I undersökningen ingår Mälaren, där Norrvatten hämtar sitt råvatten. Resultatet visar att det endast finns ytterst små mängder mikroplaster i Mälaren.

Vad är mikroplaster?

Små plastpartiklar, i storleksordningen 0,1 mikrometer till 5 millimeter, brukar kallas mikroplaster. En mikrometer är en miljondels meter. Mikroplaster kan komma från flera olika källor, till exempel från slitage på bildäck, konstgräsplaner, nedskräpning, båtskrov, kosmetikaprodukter eller från tvätt av kläder gjorda av exempelvis polyester, akryl eller polyamid.

När mikroplast hamnar i sjöar och hav finns det risk för negativa effekter på exempelvis musslor, kräftdjur och fiskar. När de vattenlevande djuren får i sig mikroplast kan det leda till minskat födointag, inflammationer och försämrad lagring av energi. Mikroplasten kan också innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av vattenlevande organismer. 

Finns det mikroplast i Mälaren?

Undersökningen från Örebro universitet visar att det finns mikroplast i Mälaren, men det endast mycket små mängder i Mälarens stora volym vatten. Proverna från Mälarens vatten vid Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, visar att det på 22 meters djup finns 2 mikoplastpartiklar, som är större än 300 mikrometer, per 20 kubikmeter vatten. Det motsvarar ungefär 2 mikroplastpartiklar i en volym som är lika stor som 100 badkar fyllda med vatten. Inga mikroplastpartiklar i storleken 50-300 mikrometer kunde uppmätas i proverna från Mälaren vid Görvälnverket.

Undersökningen från Örebro universitet är första gången som ett gemensamt projekt har undersökt mikroplaster i de stora sjöarna i Sverige. Enskilda mätvärden är osäkra och svåra att jämföra med andra rapporter på grund av att prover bara har tagits vid ett tillfälle, och att det inte finns standardiserade metoder för provtagning och analys.

Kan mikroplaster från Mälaren hamna i Norrvattens dricksvatten?

Råvattnet renas i flera steg där eventuella plastpartiklar avlägsnas. I Görvälnverket går vattnet från Mälaren först igenom en sil som tar bort partiklar som är större än 250 mikrometer. Det betyder att de få mikroplastpartiklar som har uppmätts i Mälarens vatten renas bort i silen eftersom de är större än 300 mikrometer.

Efter silen går vattnet igenom flera ytterligare steg av rening: kemisk fällning, sedimentering, sandfiltrering och kolfiltrering. I Görvälnverket renas generellt 99-99.9% av partiklar bort.

Finns det några hälsorisker om mikroplaster hamnar i mat och dryck?

Enligt livsmedelsverket så känner man i dagsläget inte till några hälsorisker på grund av de mikroplaster som hittats i mat och dricksvatten. Större mikropartiklar tas inte upp av tarmen och därmed inte i kroppen. Mindre partiklar tas upp väldigt dåligt.

Är det säkert att dricka vattnet från Norrvatten?

Ja, Norrvatten uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal.

Pågår andra studier om mikroplaster i Mälaren?

Norrvatten deltar även i en undersökning om mikroplaster som Svenskt Vatten driver. Där undersöks Mälarens vatten vid Görvälnverket med en annan analysmetod än den som Örebro universitet använt.

Resultatet från den undersökningen väntas i slutet av 2020.

Läs mer om undersökningen på Svensk Vattens webbplats.

Mer information

Ladda ner rapporten från Örebro universitet: Mikroplaster i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren 2017 (pdf som öppnas i nytt fönster) 

På livsmedelsverkets webbplats finns mer information om mikroplaster i mat och dryck.

Dela sidan