Vattenpriset till Norrvattenpionjär

Publicerad 18 december 2019

Per Ericsson, som under många år haft en ledande roll inom Norrvatten, prisas för sina insatser när det gäller att lyfta utmaningar kring dricksvattenfrågor kopplat till kemiska risker, klimatförändringar och andra stora miljöfrågor. Han tilldelas 2020 års Vattenpris av Föreningen Vatten.

Per Ericsson är en av Sveriges främsta experter inom dricksvattenområdet. Per har haft en viktig roll som dricksvattenexpert, laboratoriechef och utvecklingschef på Norrvatten. Som laboratoriechef under drygt 20 års tid arbetade Per hårt för utvecklingen av kvaliteten på dricksvattnet från Görvälnverket. Tack vare Pers förmåga att förutse framtida behov införde Norrvatten tidigt metoder som UV-ljus, aktiva kolfilter och färdiguppbunden monokloramin. Förutom att driva forsknings- och utvecklingsarbete inom Norrvatten har Per Ericsson också varit aktiv i branschens gemensamma utvecklingsarbete via Svenskt Vatten.

Per Ericsson

Prestigefyllt pris

Varje år delar Föreningen Vatten ut ett antal priser till personer som har gjort något extra för utvecklingen inom vattenvården. Det mest prestigefyllda priset, Vattenpriset, består av ett hedersdiplom och prissumman 40 000 kronor. Det kommer Per Ericsson att få ta emot vid en prisceremoni den 11 mars 2020.

Juryns motivering lyder:

"Per Ericsson är en av Sveriges ledande experter inom dricksvattenområdet. Per har varit drivande inom forsknings- och utvecklingsarbete i många år både genom sin verksamhet inom Norrvatten och som aktiv i branschens gemensamma utvecklingsarbete. Genom Pers insatser har samarbetet mellan forskning och praktiker utvecklats och fördjupats.
Per har haft en förmåga att se långt in i framtiden och mycket tidigt identifiera potentiella risker vilket gör honom till en pionjär inom sitt område."

Dela sidan