Utredningar om framtidens vattenverk

Publicerad 12 december 2019

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen i våra medlemskommuner växer. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter. Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion pågår för fullt. Några kompletterade utredningar behövs innan Norrvattens styrelse kan fatta ett inriktningsbeslut om vägen framåt.

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen i våra medlemskommuner växer. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter. Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion pågår för fullt. Några kompletterade utredningar behövs innan Norrvattens styrelse kan fatta ett inriktningsbeslut om vägen framåt.

Under 2019 har två förstudier genomförts för att utreda förutsättningar för framtidens vattenverk: renovera, bygga ut och komplettera dagens Görvälnverk eller bygga ett nytt helt vattenverk. Parallellt med detta utreds också möjligheten att i framtiden ha en utökad samverkan med Stockholm Vatten och Avfall.

Görvälnverkets skick utreds vidare

Frågan om vilken lösning som är bäst för framtiden är komplex. Det är många olika faktorer som ska vägas samman och trots omfattande förstudier så behövs det kompletterande underlag för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut för framtiden. Därför kommer det befintliga Görvälnverkets tekniska skick att utredas vidare. Just nu pågår exempelvis undersökningar av betongens kvalitet. Det behövs också kompletterade riskanalyser för att kunna gå vidare.


Målet är att alla nödvändiga underlag ska vara färdiga så att Norrvattens styrelse ska kunna fatta ett inriktningsbeslut i mitten av 2020.

Flygfoto Görvälnverket

Varför behövs ökad kapacitet?

Norrvattens dricksvattenproduktion låg länge, under cirka 50 år, på en relativt konstant nivå trots att befolkningen ökade. Det beror på att vattenkonsumtionen per person minskat tack vare vattensnål teknik som till exempel snålspolande toaletter och duschar. Trenden de senaste åren är att den totala vattenförbrukningen i våra medlemskommuner ökar. Sedan 2014 har vattenförbrukningen ökat med 18 procent. Redan idag når vattenverket sin maxkapacitet när vattenförbrukningen är hög. Norrvattens prognoser visar att vattenförbrukningen fram till år 2050 kommer öka stadigt. Därför behöver kapaciteten byggas ut.

Dela sidan