"Strumpan" på plats

Publicerad 30 april 2019

Nu har infodringen av den 260 meter långa ledningen på Ankdammsgatan i Solna genomförts. Norrvatten använder en ny metod som innebär att vattenledningar kan renoveras utan större grävarbeten. Den går till så att ett mjukt foder, en slags ”strumpa”, förs in i ledningen som ska renoveras.

Strumpan förs in i ledningen
"Strumpan" förs in i ledningen

När fodret är på plats härdas det med hjälp av UV-ljus till ett hårt självbärande rör. Insidan av röret kläs med samma material som insidan på Tetra Paks mjölkpaket. Ledningen läggs schaktfritt vilket innebär att det inte är nödvändigt att gräva upp gator och bebyggd miljö.

Projektet på Ankdammsgatan är ett av de första i Sverige att använda den nya tekniken. Infordringen och härdningen tog 10 timmar.

Strumpan i ledningen
Strumpan på plats i ledningen

Den här metoden för att renovera ledningar är ny i Sverige, men har använts mycket i Norge, Tyskland och USA. I Botkyrka användes tekniken för första gången i Sverige 2017, med lyckat resultat. Metoden ger en tunn och stark ledning som kan leda stora mängder vatten och bibehålla en hög dricksvattenkvalitet. Insidan av röret, alltså den del av röret som har kontakt med dricksvattnet, kläs med samma material som insidan på Tetra Paks mjölkpaket.

Danderyd på tur

Projektet på Ankdammsgatan i Solna avslutas under sommaren 2019. Under försommaren 2019 kommer tekniken även att användas för att renovera en av Norrvattens vattenledningar i Danderyd, vid Mörby Centrum. Inga fler projekt är planerade i dagsläget, men om dessa två projekt fungerar väl kan tekniken komma att användas på fler platser.

Norrvatten har 32 mil vattenledningar. Merparten är från 1960- och 1970-talen och de behöver förnyas för att garantera en säker leverans av dricksvatten.

Frågor och svar om ledningsrenoveringar med ny teknik

Hur fungerar den nya tekniken för att renovera ledningar?

Tekniken innebär att en ny ledning läggs inuti den gamla. Ledningen läggs schaktfritt, vilket innebär att till exempel gator och bebyggd miljö inte behöver grävas upp.  Ledningsrenoveringen går till så att ett mjukt foder förs in i ledningen som ska renoveras. Därefter härdas fodret med hjälp av UV-ljus till ett hårt rör som är självbärande.

På hur många platser kommer Norrvatten att använda den nya tekniken?

Under våren och försommaren 2019 kommer tekniken att användas i ett projekt på Ankdammsgatan i Solna och ett projekt i Danderyd, vid Mörby Centrum. Om dessa fungerar väl kan tekniken komma att användas på fler platser.

Varför har ni valt den här nya tekniken för att renovera vattenledningar?

Den främsta anledningen är att minska störningar genom att slippa omfattande grävarbeten i bebyggd miljö. I projektet vid Mörby Centrum undviker vi till exempel att gräva upp delar av E18 genom att använda den nya tekniken. Metoden är kostnadseffektiv och rörens livslängd är densamma som vid utbyte till nya rör. Tekniken ger liten miljöpåverkan jämfört med traditionell schaktning.

Vad är det för material som vattenledningarna fodras med?

Fodret består av flytande plast som förstärks med glasfiber. Insidan av röret, alltså den del av röret som har kontakt med dricksvattnet, kläs med samma material som insidan på Tetra Paks mjölkpaket (PE-Polyamid 2).

Är metoden säker? Hur påverkas dricksvattenkvaliteten?

Metoden ger en tunn och stark ledning som kan leda stora mängder vatten med bibehållen hög dricksvattenkvalitet. Tekniken med flexibelt foder för vattenledningar är ny i Sverige, men används till exempel i Norge, Tyskland och USA. Materialet har genomgått omfattande tester och har godkänts i Tyskland och USA (i Sverige görs inga motsvarande tester på nationell nivå). I Botkyrka användes tekniken för första gången i Sverige 2017 med lyckat resultat. Norrvatten har genomfört egna tester, med godkänt resultat, av vattnet som leds genom den fodrade ledningen i Botkyrka

Kommer abonnenter i Solna och Danderyd att få vatten i kranen under ledningsrenoveringen?

Ja. Den ledning som renoveras tas ur drift, men vattnet leds en annan väg till abonnenterna.

Dela sidan