Stort behov att investera i länets VA

Hus och kyrka på en höjd. Foto.
Publicerad 02 oktober 2019

Stockholmsregionens VA-aktörer står inför stora investeringar för att kunna möta befolkningstillväxten. Rådet för vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS-rådet) har sammanfattat investeringsbehovet i en ny rapport.

Varje del av vår vardag bygger på att vi har rent vatten i kranen och att avloppet tas om hand på ett säkert sätt.  Under miljonprogramsåren byggdes VA-nätet, reningsverk och vattenverk i Stockholms län ut till överkapacitet. Nu har länets tillväxt kommit ifatt och kommunerna står inför utmaningen att försörja en växande befolkning med hållbara vattentjänster. För det krävs långsiktiga investeringar, vilket du kan läsa mer om i rapporten.

Ladda ned VAS-rådets rapport ”Stockholmsregionens gemensamma investeringsbehov för VA-försörjning”.

Dela sidan