Rotebroleden - hur går det?

Publicerad 14 november 2019

Norrvattens arbeten med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden närmar sig slutfasen. Den femte etappen i projektet ”Kapacitetshöjande åtgärder vid Rotebroleden” avslutas under årets sista månader. I december kommer den gång- och cykelbana som varit avstängd under sommaren och hösten att öppnas. Nu startar projektets sista etapp.

Sista etappen

Trafikverket bygger om Rotebroleden, väg 267, mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro. Norrvattens huvudvattenledning behövde flyttas eftersom den låg i vägen för ombyggnaden. I samband med det förnyar Norrvatten ledningsmaterialet och höjer kapaciteten längs hela sträckan.

Projektet har pågått sedan 2016 och den sjätte och sista etappen är redan på gång; det är förberedelserna för att lägga om huvudvattenledningen som går under E18 vid trafikplats Stäket som har startat.

Ledningen kommer att läggas med den schaktfria metoden ”mikrotunnling”. Istället för att gräva upp och frilägga hela ledningen kommer två hål att grävas, vid start- och slutpunkterna. Sedan kommer en borr att användas för att borra sig genom marken och samtidigt för den med sig ett skyddsrör.

Mikrotunnling är en vanlig metod vid anläggande av ledningar under väg eller järnväg.

För att kunna anlägga start- och slutpunkterna kommer sprängningar att ske under veckorna 48-50.

Förberedelser inför mikrotunnling.

Samordning med många aktörer

Det har varit många aktörer inblandade i projektet vilket ställt stora krav på samordning och logistik.

- Det har varit ett roligt projekt att jobba med.  Vi har lärt oss mycket kring samordning både internt och externt, berättar Fredrik Pagmén, byggledare på Norrvatten.

Etapperna har gått bra, och i stort sett enligt tidplanen, mycket tack vare att Norrvatten arbetat med en och samma ramavtalsentreprenör genom hela projektet.

Huvudvattenledning i schaktgrop
En del av den nya huvudvattenledningen längs Rotebroleden

Många inkopplingar och grundvattenleverans

Under projektets gång har det hittills genomförts 15 inkopplingar av vattenledningar, dels av nya ledningen och dels av ett provisorium, en tillfällig ledning för att säkerställa vattenförsörjningen under projektets genomförande.

För att säkerställa att Sigtuna kommun och Knivsta kommun inte skulle vara utan vatten har abonnenterna fått grundvatten i kranen, i stället för det vanliga Mälarvattnet, i samband med inkopplingarna. 

Projektet ”Kapacitetshöjande åtgärder vid Rotebroleden” kommer att slutföras under hösten 2020.

Dela sidan