Öppet möte: Dagvattenhantering ur ett grundvattenperspektiv

Öppet möte: Dagvattenhantering ur ett grundvattenperspektiv
Publicerad 07 november 2019

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bjuder in till ett öppet möte om dagvattenhantering ur ett grundvattenperspektiv.

När: 28 november 2019 kl 9-13.

Var: Sollentuna kommunhus.

Anmälan till: helene.ejhed@norrvatten.se

Dagvattenhantering ur ett grundvattenperspektiv. Preliminärt program i korthet:

 

  • Jonas Riedel, kommunalråd Sollentuna kommun, inledningstalar.
  • Louise Andersson, Upplands Väsby kommun, om dagvattenutmaningar och beslut om att genomföra en grundvattenutredning.
  • Eva Wendelin (tidigare Jirner), SGU, om verktyg för riskbedömning av påverkan på grundvatten och en utblick på grundvattenbildningen i ett klimatperspektiv.
  • Herman Carr/Johannes Knulst ,Länsstyrelsen, Miljökvalitetsnormer för grundvatten, hur berör de dagvattenhantering?
  • Irina Persson Uppsala vatten, Vad finns det för dagvattenlösningar? Hur gör man i Uppsala? 
  • Diskussioner och mingellunch

Varmt välkommen!

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bildades 2017 av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad och kommunalförbundet Norrvatten. Syftet med grundvattenrådet är att skydda det viktiga grundvattnet i norra Stockholmsåsen. Grundvattenrådet verkar för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa.
Ladda ned broschyren "Norra Stockholmsåsen - vår viktigaste reservvattenkälla"

Dela sidan