Internationellt utbyte om naturligt organiskt material

Publicerad 25 oktober 2019

Brunare sjöar, på grund av allt högre halter av naturligt organiskt material (NOM), är ett problem för dricksvattenproducenter i många länder. Norrvatten, som de senaste åren gjort flera pilotförsök kring borttagning av naturligt organiskt material, deltog nyligen på den internationella specialistkonferensen NOM 7 i Tokyo, Japan.

Den typ av naturligt organiskt material som ger sjöar och vattendrag en brun färg har ökat de senaste åren. Det beror bland annat på klimatförändringar som för med sig varmare temperaturer och kraftiga regn. Ökningen sker inte bara i Sverige och Mälaren utan i många ytvatten i norra Europa och Nordamerika. Frågan om naturligt organiskt material är därför intressant för forskare världen över.

Föreläsning från Norrvatten

Konferensen NOM 7 arrangerades av International Water Association (IWA) i Tokyo i oktober 2019. Forskare och ingenjörer från hela världen deltog för att utbyta erfarenheter. Norrvatten representerades av processingenjör Elin Lavonen som höll en presentation där deltagarna fick ta del av Norrvattens pilotförsök med fokus på borttagning av naturligt organiskt material.
Barrskog och tundra innehåller de största förråden av organiskt kol på hela jorden. Det bidrar till höga halter av naturligt organiskt material i sjöar i de nordiska länderna, bland annat i Mälaren där Norrvatten hämtar sitt råvatten. 

Varför är bruna sjöar ett problem för drickvattenproducenter?

Naturligt organiskt material, som ger sjöar den bruna färgen, kan orsaka kvalitetsproblem i dricksvattenproduktionen som till exempel lukt, smak och färg. Det kan också bilda potentiellt hälsofarliga biprodukter vid desinfektion. Ett annat problem är att naturligt organiskt material kan leda till till högre halter av bakterier i vattenledningar.

En ökning av naturligt organiskt material innebär att vattenverken behöver ta till fler åtgärder i reningsprocessen och använda mer kemikalier när råvatten renas till dricksvatten.

- Det är viktigt att minska halterna av naturligt organiskt material så tidigt som möjligt i reningsprocessen. Ju tidigare man gör detta desto större besparingar kan göras i form av kemikalier och energi för nedströms processer, berättar Elin Lavonen, processingenjör på Norrvatten.

I länder som Japan, Kina, USA, Storbritannien, Finland, Norge och Sverige lägger dricksvattenproducenter stora resurser på att ta bort naturligt organiskt material.

Elin Lavonen på scenen på internationell konferens

 

Dela sidan