Bättre framkomlighet för cyklister vid Rotebroleden

Karta över Rotebroleden. Berörd gång- och cykelbana markerad.
Publicerad 11 oktober 2019

Gång- och cykelbanan mellan Överby hästgård och Sollentuna golfklubb planeras att öppna under december 2019. Cykelbanan kommer att asfalteras under våren 2020.

Norrvatten förnyar en huvudvattenledning längs Rotebroleden, väg 267, och i samband med det var det nödvändigt att stänga av gång- och cykelvägen.

Bakgrund

Trafikverket bygger om Rotebroleden, väg 267, mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro. Norrvattens huvudvattenledning låg i vägen för ombyggnaden. Därför har vattenledningen flyttats och samtidigt har Norrvatten förnyat ledningsmaterialet och höjt kapaciteten längs hela sträckan.

Mer information

Läs mer om ombyggnaden av Rotebroleden på Trafikverkets webbplats

Dela sidan