Att tänka på innan du gräver

Publicerad 16 december 2019

Varje år inträffar skador på Norrvattens huvudledningsnät. Det medför höga kostnader och får i vissa fall allvarliga konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Problem uppstår ofta i samband med schaktning och andra markarbeten. Sådana problem kan lätt undvikas. Nu finns en uppdaterad version av broschyren"Att tänka på innan du gräver" som riktar sig till dig som utför arbeten i närheten av Norrvattens ledningar.

Två grävmaskiner

Fastighetsägare, entreprenörer och andra aktörer som genomför arbeten i mark i anslutning till ledningsnätet behöver känna till vilka risker och regler som gäller när arbeten ska utföras i närheten av Norrvattens ledningar och anläggningar. Broschyren "Att tänka på innan du gräver" sammanfattar den viktigaste informationen.

Mer information om Norrvattens ledningsanvisningar finns här. 

Dela sidan