Anmäl dig till VAS-rådet 2020

Publicerad 10 december 2019

Nu kan du anmäla dig till VAS-rådets årsmöte 2020. Temat denna gång är klimatanpassning och elförsörjning för Stockholmsregionens VA-verksamhet. Mötet går av stapeln torsdagen 20 februari 2020 klockan 12 -16 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.


Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstemän för utbyte av kunskap och erfarenheter i VA-frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor.

Anmäl dig här

Dela sidan