Nyheter 2019

Här hittar du alla nyheter från 2019.

Mycket låga halter av PFAS

2019-04-16
Norrvatten mäter sedan flera år tillbaka halten av PFAS. Provsvaren visar att halterna av PFAS i råvattnet från Mälaren är mycket låga. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS.

Skydda vattnet i Stockholmsåsen

2019-04-12
Norra Stockholmsåsen är Norrvattens reservvattenkälla. Alla som bor och arbetar på norra Stockholmsåsen har en viktig uppgift när det gäller att skydda grundvattnet i vårt område. En ny broschyr berättar mer om vad som är viktigt att tänka på.

Innovativa reningsprocesser ger ett bättre dricksvatten

2019-03-27
I ett samarbetsprojekt mellan Norrvatten och Stockholm Vatten testades olika innovativa reningstekniker för dricksvatten. En del av projektet handlade om att undersöka den så kallade cocktaileffekten av kemiska spårämnen i vatten och vilken reningsteknik som bäst motverkar detta.

Världsvattendagen 22 mars - var rädd om vårt vatten

2019-03-22
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag, ”Leaving no one behind”, fokuserar på vatten som mänsklig rättighet.

Ytterst små mängder mikroplast i Mälaren

2019-03-21
Örebro universitet har undersökt förekomsten av mikroplaster i Sveriges fyra största sjöar. I undersökningen ingår Mälaren, där Norrvatten hämtar sitt råvatten. Resultatet visar att det endast finns ytterst små mängder mikroplaster i Mälaren.

Först i Sverige med att kontrollera rörskarvar med ultraljud

2019-03-20
Norrvatten är först i Sverige med att prova ultraljud för att kontrollera sammansvetsningen av två polyetenrör. Metoden provades i Upplands-Bro den 20 mars 2019. Till skillnad från traditionella metoder, som tar ett förstörande prov på skarven på ett teströr, kontrolleras den skarv som ska vara kvar utan att förstöra den. Resultatet av kontrollen kommer snabbt och metoden är kostnadseffektiv.

Bygga ut eller bygga nytt? Görvälnverkets framtid utreds

2019-03-20
Norrvatten behöver kunna producera mer dricksvatten när befolkningen i våra medlemskommuner växer. Dagens Görvälnverk har inte tillräcklig kapacitet och därför utreds nu olika alternativ för framtiden: en utbyggnad av dagens vattenverk eller byggnation av en helt ny anläggning.

Start för ledningsrenovering med ny innovativ teknik

2019-03-18
Nu startar det första projektet där en ny schaktfri teknik används för att renovera Norrvattens vattenledningar. Tekniken innebär att ledningar kan renoveras utan att gräva upp marken längs med ledningen. Först ut är Ankdammsgatan i Solna där en 260 meter lång ledning förnyas under våren 2019.

Luktar klor mer på vintern?

2019-01-23
På vintern behöver Norrvatten inte dosera lika mycket klor som på sommaren eftersom vattentemperaturen är lägre. Men trots det är det fler som upplever att vattnet luktar just klor på vintern.

Inga detekterbara halter TBT i Norrvattens dricksvatten

2019-01-16
Det finns inte några detekterbara halter av Tributyltenn, TBT, i inkommande råvatten på Norrvattens vattenverk. De höga halterna av TBT i sediment i Mälaren har varit känt och därför har Norrvatten låtit analysera råvattnet som används till dricksvatten.