Nyheter 2019

Här hittar du alla nyheter från 2019.

Premiär för flotation på Görvälnverket

2019-05-24
Efter en period av intensiva förberedelser införs nu flotation som reningsmetod i en av bassängerna på Görvälnverket. Flotation är en reningsmetod som går ut på att slammet lyfts till ytan med hjälp av små luftbubblor. Ett slamtäcke bildas som sedan tas bort med en skrapa.

Start för ledningsrenovering i Danderyd

2019-05-20
Nu pågår arbetet med att renovera en 150 meter lång vattenledning vid Mörby Centrum i Danderyd. Genom att använda en ny metod, som innebär att vattenledningar kan renoveras utan omfattande grävarbeten, undviks större störningar i området. Metoden går till så att ett mjukt foder, en slags ”strumpa”, förs in i ledningen som ska renoveras.

Fakta om klor i Norrvattens dricksvatten

2019-05-08
När råvatten renas till dricksvatten, och klor eller kloramin tillsätts, kan det bildas biprodukter. Med avancerad teknik har forskare vid Linköpings universitet kunnat hitta nya ämnen som bildas i den processen. Resultaten från studien ger för Norrvattens del ingen anledning till oro. Norrvatten tillsätter endast låga halter kloramin och använder istället UV-ljus för att rena vattnet från bakterier och andra smittämnen.

"Strumpan" på plats

2019-04-30
Nu har infodringen av den 260 meter långa ledningen på Ankdammsgatan i Solna genomförts. Norrvatten använder en ny metod som innebär att vattenledningar kan renoveras utan större grävarbeten. Den går till så att ett mjukt foder, en slags ”strumpa”, förs in i ledningen som ska renoveras.

Spara vatten när värmen kommer

2019-04-29
I Stockholmsområdet är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. I vårt område går det vanligtvis åt mest vatten under varma dagar i maj och juni när många vattnar trädgården och fyller pooler.

Mycket låga halter av PFAS

2019-04-16
Norrvatten mäter sedan flera år tillbaka halten av PFAS. Provsvaren visar att halterna av PFAS i råvattnet från Mälaren är mycket låga. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS.

Skydda vattnet i Stockholmsåsen

2019-04-12
Norra Stockholmsåsen är Norrvattens reservvattenkälla. Alla som bor och arbetar på norra Stockholmsåsen har en viktig uppgift när det gäller att skydda grundvattnet i vårt område. En ny broschyr berättar mer om vad som är viktigt att tänka på.

Innovativa reningsprocesser ger ett bättre dricksvatten

2019-03-27
I ett samarbetsprojekt mellan Norrvatten och Stockholm Vatten testades olika innovativa reningstekniker för dricksvatten. En del av projektet handlade om att undersöka den så kallade cocktaileffekten av kemiska spårämnen i vatten och vilken reningsteknik som bäst motverkar detta.

Världsvattendagen 22 mars - var rädd om vårt vatten

2019-03-22
Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Temat för årets Världsvattendag, ”Leaving no one behind”, fokuserar på vatten som mänsklig rättighet.

Ytterst små mängder mikroplast i Mälaren

2019-03-21
Örebro universitet har undersökt förekomsten av mikroplaster i Sveriges fyra största sjöar. I undersökningen ingår Mälaren, där Norrvatten hämtar sitt råvatten. Resultatet visar att det endast finns ytterst små mängder mikroplaster i Mälaren.