Nyheter 2019

Här hittar du alla nyheter från 2019.

Drönare mäter schaktmassor

2019-09-24
Norrvatten har som ambition att prova hur olika arbetsmoment kan effektiviseras med ny teknik. Nyligen har Norrvatten börjat testa att använda drönare för att snabbare och mer effektivt mäta volymen av uppgrävda schaktmassor vid ledningsarbeten.

Smalaste passagen avklarad

2019-08-26
Den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna är snart på plats. Nyligen blev den smalaste passagen i projektet färdig - en utmaning som kunde genomföras tack vare gott samarbete mellan beställare, boende och entreprenör.

Hur vattnar du smart?

2019-06-17
Behöver något i trädgården vattnas? Titta på filmen och ta del av tre enkla tips på hur du kan vattna din trädgård på smartaste sätt.

Invigning av dricksvattenpump i Upplands-Bro

2019-06-04
Nu är det lättare att släcka törsten i Kungsängen. När Kungsängens nya torg invigdes den 1 juni var det också premiär för en ny dricksvattenpump. Pumpen är en gåva från Norrvatten till Upplands-Bro kommun.

Årsredovisning 2018

2019-06-03
2018 var ett år som präglades av sommarens värmebölja och en rekordhög vattenförbrukning som följd. Mer om det och hur det gick för Norrvatten 2018 finns att läsa i vår årsredovisning. Årsredovisningen fastställdes av Norrvattens förbundsfullmäktige den 23 maj 2019.

Premiär för flotation på Görvälnverket

2019-05-24
Efter en period av intensiva förberedelser införs nu flotation som reningsmetod i en av bassängerna på Görvälnverket. Flotation är en reningsmetod som går ut på att slammet lyfts till ytan med hjälp av små luftbubblor. Ett slamtäcke bildas som sedan tas bort med en skrapa.

Start för ledningsrenovering i Danderyd

2019-05-20
Nu pågår arbetet med att renovera en 150 meter lång vattenledning vid Mörby Centrum i Danderyd. Genom att använda en ny metod, som innebär att vattenledningar kan renoveras utan omfattande grävarbeten, undviks större störningar i området. Metoden går till så att ett mjukt foder, en slags ”strumpa”, förs in i ledningen som ska renoveras.

Fakta om klor i Norrvattens dricksvatten

2019-05-08
När råvatten renas till dricksvatten, och klor eller kloramin tillsätts, kan det bildas biprodukter. Med avancerad teknik har forskare vid Linköpings universitet kunnat hitta nya ämnen som bildas i den processen. Resultaten från studien ger för Norrvattens del ingen anledning till oro. Norrvatten tillsätter endast låga halter kloramin och använder istället UV-ljus för att rena vattnet från bakterier och andra smittämnen.

"Strumpan" på plats

2019-04-30
Nu har infodringen av den 260 meter långa ledningen på Ankdammsgatan i Solna genomförts. Norrvatten använder en ny metod som innebär att vattenledningar kan renoveras utan större grävarbeten. Den går till så att ett mjukt foder, en slags ”strumpa”, förs in i ledningen som ska renoveras.

Spara vatten när värmen kommer

2019-04-29
I Stockholmsområdet är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. I vårt område går det vanligtvis åt mest vatten under varma dagar i maj och juni när många vattnar trädgården och fyller pooler.