Ytvatten blir till grundvatten

Publicerad 10 oktober 2018

I en skogsbacke på Stockholmsåsen i Sigtuna har det pågått ett lite annorlunda försök under hösten. Norrvatten har undersökt möjligheten att på konstgjord väg fylla på grundvattentäkterna i åsen med ytvatten. Målet är att utöka reservvattenkapaciteten.

Norrvatten tar sitt råvatten från Mälaren och renar det till dricksvatten på Görvälnverket. Om Görvälnverket av någon anledning skulle sättas ur funktion så finns det andra sätt för Norrvatten att försörja kommuninvånarna med vatten. Ett sätt är att få leveransstöd från Stockholm Vatten och Avfall, vilket är möjligt tack vare att ledningsnäten är sammankopplade. En annan möjlighet är att leverera vatten från Norrvattens egna grundvattenverk.

Norrvatten har fyra grundvattentäkter i Stockholmsåsen. I dagsläget finns det tydliga begränsningar i hur mycket vatten som kan tas ut från grundvattentäkterna. Infiltrationsförsöket i Sigtuna var en del i arbetet med att undersöka hur kapaciteten kan utökas. Enkelt uttryckt bestod försöket av att Norrvatten med hjälp av ett sprinklersystem ”bevattnade” en skogsbacke med ett flöde på 100 liter per sekund. Det sprinklade vattnet sjönk sakta genom marken och renades naturligt på vägen, och bildade så småningom grundvatten som kan pumpas ut på ledningsnätet via Norrvattens grundvattenverk.

Inom ramen för försöket användes vatten från Görvälnverket, men tanken i ett framtida scenario är att infiltrationen skulle kunna ske med vatten från en närliggande sjö istället. Försöket har nyligen avslutats och nu pågår analyser av data för fullt. När detta är klart kommer Norrvatten få mer detaljerade svar på frågor kring infiltrationskapacitet, hur grundvattennivåerna påverkas, uppehållstider för det infiltrerade vattnet och vattenkvaliteten.

infiltration

Dela sidan