Rustar för högre kapacitet

Publicerad 07 september 2018

Det senaste året har Norrvatten genomfört ett antal åtgärder för höja kapaciteten på Görvälnverket. För närvarande byggs en anläggning för att säkerställa kapacitet och redundans för pH-justering.

Innan vattnet leds ut på ledningsnätet tillsätt kalk för att justera pH-värdet så att vattnet blir svagt basiskt för att minska risken för korrosion. Som komplement till nuvarande kalkberedning byggs en anläggning för att kunna tillsätta lut. Lut har samma funktion som kalk det vill säga pH-justering.

- Med den nya anläggningen bygger vi bort en flaskhals i vattenproduktionen, berättar Andreas Hagelin, produktionschef på Norrvatten.

I förra veckan lyftes den nya cisternen på plats. Den är 6,5 meter hög, väger 3 ton och rymmer 50 kubikmeter lut.

Cistern lyfts på plats i ny byggnad

Vill du veta mer?

Läs mer om reningsprocessen

Läs mer om kapacitetshöjande åtgärder

Dela sidan