Rent kranvatten i hela Europa

Publicerad 25 oktober 2018

EU:s dricksvattendirektiv ska uppdateras. Detta beslut fattades i EU-parlamentet den 23 oktober. Målsättningen är att alla inom EU ska få tillgång till rent kranvatten, något som över 20 miljoner EU-medborgare saknar idag. Syftet är också att minska antalet plastflaskor.

En del i det arbete som väntar handlar om att höja kvaliteten på dricksvattnet genom att sätta en maxgräns för vissa farliga ämnen. EU-länderna bör också vidta åtgärder för att förbättra tillgången till rent vatten, till exempel genom att installera kostnadsfria dricksvattenfontäner i städer och på offentliga platser. EU-parlamentarikerna vill också att kranvatten ska tillhandahållas utan kostnad på restauranger och caféer.

Uppdateringen av lagförslaget kom till efter att över en miljon EU-medborgare undertecknat ett medborgarinitiativ. Nu inleds förhandlingar med medlemsländerna för att mejsla fram den slutliga lagtexten.

Källor:

Cirkulation

Europaportalen

Dela sidan