Ny vattenledning genom Sigtunafjärden

Publicerad 01 november 2018

För att öka leveranssäkerheten av dricksvatten bygger Norrvatten en ny huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Arbetet har redan kommit en bit på väg och nu påbörjas en ny etapp som inkluderar en sjöledning genom Sigtunafjärden och Garnsviken.

Upplands-Bro och Sigtuna är två av 14 kommuner som får sitt dricksvatten från Norrvatten. Råvattnet tas från Mälaren och renas i flera steg på Norrvattens vattenverk i Järfälla. Därefter skickas det ut till kommunerna via ett 32 mil långt huvudledningsnät.

För att säkerställa högsta möjliga leveranssäkerhet eftersträvar Norrvatten att varje punkt i ledningsnätet ska kunna försörjas från två håll. I dagsläget finns det endast så kallade enkelmatningar till Upplands-Bro och Sigtuna. Tack vare den nya ledningen möjliggörs rundmatning vilket väsentligt minskar sårbarheten om till exempel en större läcka skulle inträffa.

Den nya dricksvattenledningen blir totalt 20 km lång och budgeten ligger på 257 miljoner kronor. I projektet ingår även en ny spillvattenledning mellan Bro och Håbo-Tibble som finansieras av Upplands-Bro kommun.

Det första spadtaget togs hösten 2015 och den första etappen runt Bro samhälle blev klar 2017. Etapp 2 närmar sig också sitt slutskede och kommer att avslutas under hösten.

De resterande tre etapperna är upphandlade och  kommer alla att påbörjas före årsskiftet. Etapp 3 och 4 sträcker sig fram till Sigtunafjärdens västra strand. Etapp 5 inkluderar en 3,5 km lång sjöledning, som sträcker sig genom Sigtunafjärden fram till Sigtuna stad, och därefter vidare genom Garnsviken fram till den kammare vid Märstavägen där ledningen ska anslutas till befintligt ledningsnät.

Att lägga en sjöledning skiljer sig av naturliga skäl en hel del från vanligt markarbete. Det gäller även vilka förundersökningar som krävs. Några av de åtgärder som vidtagits inkluderar inventering av vattenvegetationen, scanning av sjöbotten, sedimentprovtagning, pilotborrningar och geotekniska undersökningar.

När det gäller själva genomförandet så kommer landanslutningarna att ske via styrd borrning på båda sidorna av Sigtunafjärden och Garnsviken. Själva vattenledningen däremellan svetsas ihop i förväg till anpassad längd och leds ut flytandes på ytan, för att sedan sänkas ner och placeras på sjöbotten. Arbetet med sjöledningen beräknas vara klart våren 2019 och hela den nya vattenledningen väntas vara redo att tas i bruk våren 2020.

Dela sidan