Norrvattens syn på algblomningen

Publicerad 13 augusti 2018

Flera medier rapporterar att algblomningen ställer till besvär för dricksvattenverken. Norrvatten ser inte algblomningen som ett problem i dagsläget, men är samtidigt förberedda på att det kan krävas ny reningsteknik för att hantera detta i framtiden.

Klimatförändringarna ställer nya krav, även på dricksvattenproducenterna. Med högre vattentemperaturer förändras råvattenkvaliteten, och det finns bland annat större risk för stora ansamlingar av giftiga blågröna alger.

Norrvatten tar sitt råvatten från Mälaren. Alger finns framförallt vid ytan och Norrvattens råvattenintag är på 22 meters djup. I dagsläget har en eventuell algblomning väldigt liten effekt på det vatten som Norrvatten pumpar in i vattenverket.

Men för dricksvattenproducenter som Norrvatten är det av stor vikt att även blicka framåt och anpassa sin reningsteknik efter nya förutsättningar. Norrvatten bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete, och algernas utveckling är ett av flera områden som följs nogsamt.

Läs mer om Norrvattens reningsprocess här.

Dela sidan