Lyckat ledningsprojekt på golfbana

Publicerad 28 september 2018

Det var med viss skräck Pär Öhman, banchef på Wäsby Golf, fick höra att Norrvatten skulle byta ut vattenledningen som går rakt genom golfbanan. Men han blev positivt överraskad. Projektet löpte på både smidigare och snabbare än förväntat, utan att störa verksamheten.

Bakgrunden till ledningsprojektet vid Wäsby golf i Upplands Väsby var att just denna ledning varit ovanligt olycksdrabbad. Det har uppstått läckor vid flera tillfällen, som medfört driftstörningar och att abonenter blivit utan vatten. Ett läcka var särskilt omfattande och ledde till att golfklubbens parkering blev helt fylld med vatten. Den främsta orsaken till problemen var ledningens material. Norrvatten ville därför ersätta befintlig ledning gjord av glasfiberarmerad plast med en ledning av stål.

Projektet påbörjades hösten 2017, när de flesta golfare stoppat undan klubborna för säsongen. Totalt handlade det om en sträcka på 1350 meter. Enligt planen skulle projektet pågå cirka ett år, men det gick fortare än väntat och blev klart innan sommaren då högsäsongen drog igång på allvar.

Projektet drevs som en totalentreprenad tillsammans med PEAB. Budgeten låg på 54,4 miljoner kronor, men projektet blev betydligt billigare och slutade på 38 miljoner. Detta främst på grund av att det gick så mycket fortare än väntat.

– Vi var lite oroliga att vi skulle ha en massa tunga transporter på banan under pågående säsong, men tack vare att det gick så fort slapp vi det, säger Pär Öhman och fortsätter:

– Både Norrvatten och PEAB skötte detta mycket professionellt. Vi hade en väldig bra dialog under arbetets gång, och därmed kunde vi hålla våra medlemmar välinformerade om vad som hände. Jag har faktiskt inte hört några klagomål. Tvärtom har de flesta sett detta som något positivt eftersom vi förhoppningsvis slipper läckor i framtiden.

Dela sidan