Nyheter 2018

Här hittar du alla nyheter från 2018.

Nya riktlinjer för dricksvattenkvaliteten

2018-03-14
Det 20 år gamla dricksvattendirektivet ska moderniseras. Norrvatten har tyckt till om det nya förslaget som bland annat syftar till att förbättra kvaliteten, tillgången och informationen om dricksvattnet.

Vädret påverkar intagsdjup och vattenkvalitet

2018-03-01
När det är kallt ute ändrar råvattnet skepnad och partiklar i vattnet skiktar sig och sjunker till botten. Då ändrar Norrvatten intagsdjupet från 22 meter till 4 meter. På så sätt används mindre kemikalier i reningsprocessen.

Lyckat grundvattentest i Norrtälje

2018-02-22
Den 19–22 februari testade Norrvatten reservvattenförsörjningen i Norrtälje. Detta genom att provköra de nya grundvattenverken i Västra Syninge och Finsta-Kilen. Testet genomfördes helt enligt plan med gott resultat.

Grundvatten i Norrtälje

2018-02-19
Just nu rinner det grundvatten i Norrtäljes kranar. Detta i samband med att Norrvatten testar reservvattenförsörjningen, och provkör de nya grundvattenverken i Västra Syninge och Finsta-Kilen.

Ledningsinspektion med radiostyrd bil

2018-02-16
Det är inte alla som får köra radiostyrd bil på jobbet. Men just detta sker i samband med ett inspektionsarbete på Norrvattens huvudvattenledning i Solna och Sundbyberg. Arbetet går ut på att filma ledningen invändigt för att klargöra om den behöver renoveras.

42 år av läcksökning

2018-02-08
Få personer i Sverige kan mäta sig med Lasse Pettersson när det gäller läcksökning på ledningsnät. Lasse har jobbat som läcksökare på Norrvatten i inte mindre än 42 år. Nu går han i välförtjänt pension.

Nytt nationellt dricksvattenråd

2018-02-05
Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattenråd. Rådet ska stärka arbetet med att skydda vårt värdefulla vatten, från vattentäkt till vattenkran.

Nya sätt att upptäcka föroreningar

2018-02-02
En av de största utmaningarna för dricksvattenproducenter är att snabbt kunna upptäcka och möta eventuella förändringar i råvattnet, till exempel vid utsläpp av olja och diesel. Norrvatten har deltagit i ett omfattande forskningsprojekt om just detta.

100 miljarder vattenflaskor

2018-01-26
År 2017 producerade Norrvatten cirka 50 miljoner kubikmeter vatten. Det är en hel del. Till exempel räcker det till att fylla 82 Globen, 300 miljoner badkar, eller 100 miljarder halvlitersflaskor.