Nyheter 2018

Här hittar du alla nyheter från 2018.

Dricksvattenproducenter kan dömas till fängelse

2018-06-15
Den senaste tiden har två olika juridiska beslut fattats som kan få stor betydelse för landets dricksvattenproducenter. Det ena beslutet innebär att dricksvattenproducenter kan dömas till fängelse.

Nationellt kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten

2018-05-31
Norrvatten ställer sig bakom ett förslag till regeringen att inrätta ett nationellt kompetenscentrum i Uppsala för kemiska hälsorisker i dricksvattnet. Förslaget, som idag presenteras i en gemensam debattartikel, ligger helt i linje med det forsknings- och utvecklingsarbete som Norrvatten bedriver, inte minst det pilotförsök för ökat skydd mot kemiska föroreningar som pågår på Görvälnverket.

Forskningssamarbete om Mälaren

2018-05-19
Mälarens vattenvårdsförbund och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ingått en överenskommelse om att samarbeta kring forskning och utveckling av miljöövervakningen i Mälaren och dess avrinningsområde.

Årsredovisning 2017

2018-05-17
Nu kan du läsa Norrvattens årsredovisning i sin helhet. Under 2017 fastställdes Norrvattens strategiska plan och åtgärder för en ökad kapacitet genomfördes.

Nya reningsförsök med jonbyte

2018-05-03
Klimatförändringar och befolkningstillväxt skapar nya förutsättningar för Norrvattens dricksvattenproduktion. För att säkerställa ett hälsosamt kranvatten idag såväl som i framtiden testar Norrvatten olika nya reningstekniker, bland annat med suspenderat jonbyte.

Grundvatten till Sigtuna och Knivsta vecka 18-27

2018-04-24
Dricksvatten är ett strikt kontrollerat livsmedel. Det ställs höga kvalitetskrav på vattnet. Här kan du läsa hur vi kontrollerar att vårt dricksvatten uppfyller Livsmedelverks krav.

Daniel Hellström ny chef för kvalitet och utveckling

2018-04-16
Nu är det klart att Daniel Hellström blir ny chef för Norrvattens kvalitets- och utvecklingsavdelning. Daniel har lång erfarenhet av VA-frågor och bland annat arbetat som utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

Kapacitetshöjande åtgärder

2018-04-04
I takt med befolkningsökningen i Stockholm och dess gränskommuner så är Norrvatten tvungna att utföra kapacitetshöjande åtgärder på Görvälnverket. Första steget i den processen var att man under senare delen av 2017 bytte sildukarna till Görvälnverkets mikrosil.

Världsvattendagen 2018 - välj kranmärkt

2018-03-22
Idag den 22 mars är det världsvattendagen, en dag då globala och lokala vattenutmaningar uppmärksammas runt om i världen. Vi på Norrvatten vill slå ett slag för ”kranmärkt”, en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.