Nyheter 2018

Här hittar du alla nyheter från 2018.

Rent kranvatten i hela Europa

2018-10-25
EU:s dricksvattendirektiv ska uppdateras. Detta beslut fattades i EU-parlamentet den 23 oktober. Målsättningen är att alla inom EU ska få tillgång till rent kranvatten, något som över 20 miljoner EU-medborgare saknar idag. Syftet är också att minska antalet plastflaskor.

Ytvatten blir till grundvatten

2018-10-10
I en skogsbacke på Stockholmsåsen i Sigtuna har det pågått ett lite annorlunda försök under hösten. Norrvatten har undersökt möjligheten att på konstgjord väg fylla på grundvattentäkterna i åsen med ytvatten. Målet är att utöka reservvattenkapaciteten.

Lyckat ledningsprojekt på golfbana

2018-09-28
Det var med viss skräck Pär Öhman, banchef på Wäsby Golf, fick höra att Norrvatten skulle byta ut vattenledningen som går rakt genom golfbanan. Men han blev positivt överraskad. Projektet löpte på både smidigare och snabbare än förväntat, utan att störa verksamheten.

Dricksvattenberedning med nya reningstekniker

2018-09-21
Vad finns det för alternativ till den konventionella reningsteknik som används idag i vattenverken i Stockholmsområdet? Svaret på den frågan besvaras i en ny rapport som Norrvatten varit med och tagit fram.

Östra Mälaren har bästa vattenkvaliteten

2018-09-14
Vattenkvaliteten skiljer sig åt i olika delar av Mälaren. Bäst kvalitet har östra Mälaren, där Norrvatten har sitt råvattenintag. Det visar undersökningar om miljötillståndet i Mälaren 2017, som presenteras i en ny rapport.

Rustar för högre kapacitet

2018-09-07
Det senaste året har Norrvatten genomfört ett antal åtgärder för höja kapaciteten på Görvälnverket. För närvarande byggs en anläggning för att säkerställa kapacitet och redundans för pH-justering.

Samling vid pumpen i Täby

2018-09-03
Fredagen den 31 augusti var det officiell invigning av det nya centrumområdet i Täby. Samtidigt invigdes Norrvattens dricksvattenpump som är strategiskt placerad mitt på Esplanaden framför kommunhuset.

Norrvattens syn på algblomningen

2018-08-13
Flera medier rapporterar att algblomningen ställer till besvär för dricksvattenverken. Norrvatten ser inte algblomningen som ett problem i dagsläget, men är samtidigt förberedda på att det kan krävas ny reningsteknik för att hantera detta i framtiden.

Dricksvattenpump på nytt torg i Kallhäll

2018-06-29
I samband med invigningen av det nya torget i Kallhälls centrum var det även dags för första dropparna på den nya dricksvattenpumpen som Norrvatten skänkt till Järfälla kommun.

Dricksvattenproducenter kan dömas till fängelse

2018-06-15
Den senaste tiden har två olika juridiska beslut fattats som kan få stor betydelse för landets dricksvattenproducenter. Det ena beslutet innebär att dricksvattenproducenter kan dömas till fängelse.