Test av reservvattendrift i Norrtälje

Publicerad 16 oktober 2017

På onsdag den 18 oktober 2017 kommer Norrvatten, som levererar dricksvatten till Norrtälje kommun provköra den nya reservvattenförsörjningen för att säkerställa att driften av systemet fungerar som planerat.

Arbetet görs även för att öva in och effektivisera rutiner. De lokala grundvattenverken i Västra-Syninge och Finsta-Kilen kommer att testköras mellan 08.00 och 17.00.
Det innebär att det vanliga kommunala vattnet kommer att blandas med grundvatten från de lokala täkterna.

Vattnet uppfyller alla kvalitetskrav som ställs på dricksvatten, men i samband med att vattenflödet ändrar riktning i ledningsnätet kan det medföra att vattnet blir grumligt samt att trycket i ledningsnätet kan variera en del för abonnenter i berörda områden.
Men det är inte någon fara att använda eller dricka vattnet.

Dela sidan