Nya sildukar för ökad kapacitet

Publicerad 07 december 2017

Befolkningen i Stockholmsområdet växer snabbt. För Norrvattens del innebär det att Görvälnverkets kapacitet måste ökas. En del i detta är att byta ut dukarna i korgbandsilen.

Norrvatten tar sitt råvatten från Görvälnfjärden i Mälaren. Det tas från två alternativa intagsdjup, 22 meter eller 4 meter, beroende på årstid och vattnets kvalitet. I ett första steg silas vattnet genom en så kallad korgbandsil där bland annat fiskar och alger avlägsnas. Nu byter Norrvatten alltså ut dukarna i silen. De nya dukarna har en större silarea och kan släppa igenom en större mängd vatten.

Nuvarande maxkapacitet på Görvälnverket är 200 000 kubikmeter per dygn. Genom att vidta ett antal olika åtgärder kommer Norrvatten att öka maxkapaciteten till 220 000 kubikmeter per dygn inom ett par år.

Sildukar

Dela sidan